Adobe Flash Player före 11.2.202.535/19.0.0.207/19.0.0.213 minneskorruption

CVSS Meta Temp poängNuvarande exploateringspris (≈)CTI intressepoäng
7.0$0-$5k0.00

En kritiskt svag punkt upptäcktes i Adobe Flash Player till 11.2.202.521/18.0.0.241/19.0.0.185/19.0.0.190 (Multimedia Player Software). Som påverkar en okänd funktion. Manipulering en okänd ingång leder till en sårbarhet klass minneskorruption svag punkt.

Den svaga punkten är publicerad 13/10/2015 av instruder av Alibaba Security Research Team som APSB15-25 i en form knowledge base article (Website) (bekräftad). Den rådgivande finns tillgänglig för nedladdning på helpx.adobe.com. Denna svaga punkt är känd som CVE-2015-7627. Attacken på nätet kan. Ingen autentisering-krävs för användning. Det finns inga tekniska detaljer fortfarande en exploit kända.

För vulnerability scanner Nessus en plugin har släppts med ID 86368 (Adobe AIR <= 19.0.0.190 Multiple Vulnerabilities (APSB15-25)), så att sårbarheten kan testas.

En uppgradering till den version 11.2.202.535, 19.0.0.207 eller 19.0.0.213 att åtgärda problemet. En möjlig åtgärd har utfärdats omedelbart efter offentliggörandet.

Sårbarheten dokumenteras i databaser Tenable (86368), SecurityFocus (BID 77065†), SecurityTracker (ID 1033797†) och Vulnerability Center (SBV-53482†).

Produktinfo

Typ

Säljare

namn

Version

Licens

Stöd

CPE 2.3info

CPE 2.2info

CVSSv4info

VulDB CVSS-B Score: 🔍
VulDB CVSS-BT Score: 🔍
VulDB Vektor: 🔍
VulDB Pålitlighet: 🔍

CVSSv3info

VulDB Meta Basscore: 7.3
VulDB Meta Temp poäng: 7.0

VulDB Baspoäng: 7.3
VulDB Temp Betyg: 7.0
VulDB Vektor: 🔍
VulDB Pålitlighet: 🔍

CVSSv2info

AVACAuCIA
💳💳💳💳💳💳
💳💳💳💳💳💳
💳💳💳💳💳💳
VektorKomplexitetAutentiseringSekretessIntegritetTillgänglighet
låsa upplåsa upplåsa upplåsa upplåsa upplåsa upp
låsa upplåsa upplåsa upplåsa upplåsa upplåsa upp
låsa upplåsa upplåsa upplåsa upplåsa upplåsa upp

VulDB Baspoäng: 🔍
VulDB Temp Betyg: 🔍
VulDB Pålitlighet: 🔍

NVD Baspoäng: 🔍

Utnyttjarinfo

Klass: Minneskorruption
CWE: CWE-119
CAPEC: 🔍
ATT&CK: 🔍

Lokal: Nej
Avlägsen: Ja

Tillgänglighet: 🔍
Status: Inte definierad

EPSS Score: 🔍
EPSS Percentile: 🔍

Pris förutsägelse: 🔍
Nuvarande prisuppskattning: 🔍

0-Daylåsa upplåsa upplåsa upplåsa upp
I daglåsa upplåsa upplåsa upplåsa upp

Nessus ID: 86368
Nessus namn: Adobe AIR <= 19.0.0.190 Multiple Vulnerabilities (APSB15-25)
Nessus Fil: 🔍
Nessus Risk: 🔍
Nessus Family: 🔍

OpenVAS ID: 12288
OpenVAS namn: Gentoo Linux Local Check: https://security.gentoo.org/glsa/201511-02
OpenVAS Fil: 🔍
OpenVAS Family: 🔍

Qualys ID: 🔍
Qualys namn: 🔍

Hotinformationinfo

Intressera: 🔍
Aktiva skådespelare: 🔍
Aktiva APT-grupper: 🔍

Motåtgärderinfo

Rekommenderad: Upgrade
Status: 🔍

Reaktionstid: 🔍
0-dagars tid: 🔍
Exponeringstid: 🔍

Upgrade: Flash Player 11.2.202.535/19.0.0.207/19.0.0.213
TippingPoint: 🔍

McAfee IPS: 🔍
McAfee IPS Version: 🔍

Fortigate IPS: 🔍

Tidslinjeinfo

01/10/2015 🔍
13/10/2015 +12 dagar 🔍
13/10/2015 +0 dagar 🔍
13/10/2015 +0 dagar 🔍
13/10/2015 +0 dagar 🔍
13/10/2015 +0 dagar 🔍
14/10/2015 +1 dagar 🔍
14/10/2015 +0 dagar 🔍
14/10/2015 +0 dagar 🔍
21/06/2022 +2442 dagar 🔍

Källorinfo

Säljare: adobe.com

Rådgivande: APSB15-25
Forskare: instruder
Organisation: Alibaba Security Research Team
Status: Bekräftad
Bekräftelse: 🔍

CVE: CVE-2015-7627 (🔍)
SecurityTracker: 1033797
Vulnerability Center: 53482 - [APSB15-25] Adobe Flash Player, AIR, AIR SDK and AIR SDK and Compiler Remote Code Execution Vulnerability - CVE-2015-7627, Critical
SecurityFocus: 77065 - Adobe Flash Player and AIR APSB15-25 Multiple Unspecified Memory Corruption Vulnerabilities

Inträdeinfo

Skapad: 14/10/2015 16:32
Uppdaterad: 21/06/2022 18:40
Ändringar: 14/10/2015 16:32 (68), 13/02/2018 07:34 (16), 21/06/2022 18:32 (3), 21/06/2022 18:40 (1)
Komplett: 🔍
Cache ID: 44:8CA:40

Diskussion

Inga kommentarer än. språk: sv + en.

Logga in för att kommentera.

Do you know our Splunk app?

Download it now for free!