net-snmp på OpenBSD Permission snmpd.conf Credentials informationsgivning

inträdeeditHistoryDiffjsonxmlCTI
CVSS Meta Temp Score
Nuvarande exploateringspris (≈)
CTI Interest Score
2.9$0-$5k0.00

I net-snmp på OpenBSD (Network Management Software) var en problematiskt svag punkt finns. Som påverkar en okänd funktion filen snmpd.conf av komponenten Permission. Manipulering en okänd ingång leder till en sårbarhet klass informationsgivning svag punkt (credentials).

Den svaga punkten är publicerad 10/11/2015 (oss-sec) (inte definierad). Den rådgivande finns tillgänglig för nedladdning på openwall.com. Denna svaga punkt är känd som CVE-2015-8100. De kan lätt utnyttjas. Attacken måsste köras lokalt. För en enkel autentisering utnyttjats krävs. Det finns tekniska detaljer, men ingen exploit känd.

Sårbarheten dokumenteras i databaser X-Force (107941).

Produktinfoedit

Typ

Name

CPE 2.3infoedit

CPE 2.2infoedit

CVSSv3infoedit

VulDB Meta Base Score: 3.3
VulDB Meta Temp Score: 2.9

VulDB Base Score: 3.3
VulDB Temp Score: 2.9
VulDB Vector: 🔍
VulDB Pålitlighet: 🔍

CVSSv2infoedit

AVACAuCIA
🔍🔍🔍🔍🔍🔍
🔍🔍🔍🔍🔍🔍
🔍🔍🔍🔍🔍🔍
VectorComplexityAuthenticationConfidentialityIntegrityAvailability
unlockunlockunlockunlockunlockunlock
unlockunlockunlockunlockunlockunlock
unlockunlockunlockunlockunlockunlock

VulDB Base Score: 🔍
VulDB Temp Score: 🔍
VulDB Pålitlighet: 🔍

NVD Base Score: 🔍

Utnyttjarinfoedit

Name: Credentials
Klass: Informationsgivning / Credentials
CWE: CWE-200
ATT&CK: Okänd

Lokal: Ja
Avlägsen: Nej

Tillgänglighet: 🔍
Status: Obevisat

Pris förutsägelse: 🔍
Nuvarande prisuppskattning: 🔍

0-Dayunlockunlockunlockunlock
I dagunlockunlockunlockunlock

Threat Intelligenceinfoedit

Hot: 🔍
Motståndare: 🔍
Geopolitik: 🔍
Ekonomi: 🔍
Förutsägelser: 🔍
Åtgärd: 🔍

Motåtgärderinfoedit

Rekommenderad: ingen lindring känd
Status: 🔍

Tidslinjeinfoedit

09/11/2015 🔍
09/11/2015 +0 dagar 🔍
10/11/2015 +1 dagar 🔍
10/11/2015 +0 dagar 🔍
09/03/2018 +850 dagar 🔍

Källorinfoedit

Rådgivande: openwall.com
Status: Inte definierad

CVE: CVE-2015-8100 (🔍)
X-Force: 107941 - OpenBSD net-snmp information disclosure

Inträdeinfoedit

Skapad: 10/11/2015 09:56
Uppdaterad: 09/03/2018 10:30
Ändringar: (13) software_type vulnerability_cwe vulnerability_cvss2_nvd_av vulnerability_cvss2_nvd_ac vulnerability_cvss2_nvd_au vulnerability_cvss2_nvd_ci vulnerability_cvss2_nvd_ii vulnerability_cvss2_nvd_ai source_cve_assigned source_cve_nvd_published source_cve_nvd_summary source_xforce_title source_xforce_identifier
Komplett: 🔍

Kommentarer

Inga kommentarer än. Logga in för att kommentera.

Do you need the next level of professionalism?

Upgrade your account now!