IBM Tivoli Federated Identity Manager till 6.2.2 FP15 cross site scripting

InträderedigeraHistoryDiffjsonxmlCTI
CVSS Meta Temp ScoreNuvarande exploateringspris (≈)CTI Interest Score
5.8$0-$5k0.00

En problematiskt svag punkt upptäcktes i IBM Tivoli Federated Identity Manager till 6.2.2 FP15 (Directory Service Software). Som påverkar en okänd funktion. Manipulering en okänd ingång leder till en sårbarhet klass cross site scripting svag punkt.

Den svaga punkten är publicerad 18/01/2016 (Website) (inte definierad). Den rådgivande finns tillgänglig för nedladdning på www-01.ibm.com. Denna svaga punkt är känd som CVE-2015-4959. De kan lätt utnyttjas. Attacken på nätet kan. Ingen autentisering-krävs för användning. Det finns inga tekniska detaljer fortfarande en exploit kända.

För vulnerability scanner Nessus en plugin har släppts med ID 88090 (IBM Tivoli Federated Identity Manager 6.2.2 < 6.2.2 FP16 XSS (swg21974157)), så att sårbarheten kan testas.

Genom att installera patchen FP16, kan problemet lösas. En möjlig åtgärd har utfärdats före och inte efter offentliggörandet.

Sårbarheten dokumenteras i databaser SecurityFocus (BID 80376), Vulnerability Center (SBV-57955) och Tenable (88090).

Produktinforedigera

Typ

Säljare

Name

CPE 2.3inforedigera

CPE 2.2inforedigera

CVSSv3inforedigera

VulDB Meta Base Score: 6.1
VulDB Meta Temp Score: 5.8

VulDB Base Score: 6.1
VulDB Temp Score: 5.8
VulDB Vector: 🔍
VulDB Pålitlighet: 🔍

NVD Base Score: 6.1
NVD Vector: 🔍

CVSSv2inforedigera

AVACAuCIA
🔍🔍🔍🔍🔍🔍
🔍🔍🔍🔍🔍🔍
🔍🔍🔍🔍🔍🔍
VectorKomplexitetAutentiseringConfidentialityIntegrityTillgänglighet
unlockunlockunlockunlockunlockunlock
unlockunlockunlockunlockunlockunlock
unlockunlockunlockunlockunlockunlock

VulDB Base Score: 🔍
VulDB Temp Score: 🔍
VulDB Pålitlighet: 🔍

NVD Base Score: 🔍

Utnyttjarinforedigera

Klass: Cross site scripting
CWE: CWE-79
ATT&CK: T1059.007

Lokal: Nej
Avlägsen: Ja

Tillgänglighet: 🔍
Status: Inte definierad

Pris förutsägelse: 🔍
Nuvarande prisuppskattning: 🔍

0-Dayunlockunlockunlockunlock
I dagunlockunlockunlockunlock

Nessus ID: 88090
Nessus Name: IBM Tivoli Federated Identity Manager 6.2.2 < 6.2.2 FP16 XSS (swg21974157)
Nessus Fil: 🔍
Nessus Risk: 🔍
Nessus Family: 🔍
Nessus Context: 🔍

Hotinformationinforedigera

Intressera: 🔍
Active Actors: 🔍
Active APT Groups: 🔍

Motåtgärderinforedigera

Rekommenderad: Lappa
Status: 🔍

0-Day Time: 🔍

Lappa: FP16

Tidslinjeinforedigera

24/06/2015 🔍
13/01/2016 +203 dagar 🔍
13/01/2016 +0 dagar 🔍
13/01/2016 +0 dagar 🔍
18/01/2016 +5 dagar 🔍
18/01/2016 +0 dagar 🔍
19/01/2016 +1 dagar 🔍
22/01/2016 +3 dagar 🔍
06/04/2016 +75 dagar 🔍
03/02/2019 +1033 dagar 🔍

Källorinforedigera

Säljare: https://www.ibm.com/

Rådgivande: www-01.ibm.com
Status: Inte definierad
Bekräftelse: 🔍

CVE: CVE-2015-4959 (🔍)
SecurityFocus: 80376 - IBM Tivoli Federated Identity Manager CVE-2015-4959 Unspecified Cross Site Scripting Vulnerability
Vulnerability Center: 57955 - IBM TivoliTFIM Remote XSS Vulnerability via Crafted URL, Medium

Inträdeinforedigera

Skapad: 19/01/2016 10:09
Uppdaterad: 03/02/2019 10:51
Ändringar: (13) vulnerability_cvss3_vuldb_av vulnerability_cvss3_vuldb_ac vulnerability_cvss3_vuldb_pr vulnerability_cvss3_vuldb_ui vulnerability_cvss3_vuldb_s vulnerability_cvss3_vuldb_c vulnerability_cvss3_vuldb_i vulnerability_cvss3_vuldb_a advisory_confirm_url countermeasure_date source_cve_assigned source_securityfocus_date source_securityfocus_class
Komplett: 🔍

Kommentarer

Inga kommentarer än. Logga in för att kommentera.

Interested in the pricing of exploits?

See the underground prices here!