VDB-81070 · CVE-2015-8277 · BID 83334

Flexera FlexNet Publisher till 11.13.1.2 Packet 0x107/0x10a minneskorruption

CVSS Meta Temp poängNuvarande exploateringspris (≈)CTI intressepoäng
8.4$0-$5k0.00

I Flexera FlexNet Publisher till 11.13.1.2 var ett kritiskt svag punkt identifieras. Som påverkar en okänd funktion av komponenten Packet Handler. Manipulering av argumenten 0x107/0x10a som ett Opcode leder till en sårbarhet klass minneskorruption svag punkt.

Den svaga punkten är publicerad 24/02/2016 av ryan (Website) (inte definierad). Den rådgivande finns tillgänglig för nedladdning på kb.cert.org. Denna svaga punkt behandlas som CVE-2015-8277. Attacken på nätet kan. Ingen autentisering-krävs för användning. Det finns tekniska detaljer, men ingen exploit känd.

Genom att installera patchen 11.13.1.2 Security Update 1, kan problemet lösas.

Sårbarheten dokumenteras i databaser Vulnerability Center (SBV-57235).

Produktinfo

Säljare

namn

CPE 2.3info

CPE 2.2info

CVSSv3info

VulDB Meta Basscore: 8.5
VulDB Meta Temp poäng: 8.4

VulDB Baspoäng: 7.3
VulDB Temp Betyg: 7.0
VulDB Vektor: 🔍
VulDB Pålitlighet: 🔍

NVD Baspoäng: 9.8
NVD Vektor: 🔍

CVSSv2info

AVACAuCIA
🔍🔍🔍🔍🔍🔍
🔍🔍🔍🔍🔍🔍
🔍🔍🔍🔍🔍🔍
VektorKomplexitetAutentiseringSekretessIntegritetTillgänglighet
låsa upplåsa upplåsa upplåsa upplåsa upplåsa upp
låsa upplåsa upplåsa upplåsa upplåsa upplåsa upp
låsa upplåsa upplåsa upplåsa upplåsa upplåsa upp

VulDB Baspoäng: 🔍
VulDB Temp Betyg: 🔍
VulDB Pålitlighet: 🔍

NVD Baspoäng: 🔍

Utnyttjarinfo

Klass: Minneskorruption
CWE: CWE-119
ATT&CK: Okänd

Lokal: Nej
Avlägsen: Ja

Tillgänglighet: 🔍
Status: Inte definierad

EPSS Score: 🔍
EPSS Percentile: 🔍

Pris förutsägelse: 🔍
Nuvarande prisuppskattning: 🔍

0-Daylåsa upplåsa upplåsa upplåsa upp
I daglåsa upplåsa upplåsa upplåsa upp

Hotinformationinfo

Intressera: 🔍
Aktiva skådespelare: 🔍
Aktiva APT-grupper: 🔍

Motåtgärderinfo

Rekommenderad: Lappa
Status: 🔍
Lappa: 11.13.1.2 Security Update 1
TippingPoint: 🔍

McAfee IPS: 🔍
McAfee IPS Version: 🔍

Fortigate IPS: 🔍

Tidslinjeinfo

19/11/2015 🔍
22/02/2016 +95 dagar 🔍
23/02/2016 +1 dagar 🔍
23/02/2016 +0 dagar 🔍
24/02/2016 +1 dagar 🔍
24/02/2016 +0 dagar 🔍
11/03/2016 +16 dagar 🔍
08/07/2022 +2310 dagar 🔍

Källorinfo

Rådgivande: kb.cert.org
Forskare: ryan
Status: Inte definierad
Bekräftelse: 🔍

CVE: CVE-2015-8277 (🔍)
SecurityTracker: 1035266
Vulnerability Center: 57235 - Flexera FlexNet Remote Code Execution via Crafted Opcode Packet, Critical
SecurityFocus: 83334 - Flexera Software FlexNet Publisher CVE-2015-8277 Buffer Overflow Vulnerability

Inträdeinfo

Skapad: 24/02/2016 09:28
Uppdaterad: 08/07/2022 12:52
Ändringar: (4) vulnerability_cvss2_nvd_basescore vulnerability_cvss3_meta_tempscore exploit_price_0day source_sectracker
Komplett: 🔍

Kommentarer

Inga kommentarer än. språk: sv + en.

Logga in för att kommentera.

Do you want to use VulDB in your project?

Use the official API to access entries easily!