Live Uppdateringar

Timeframe: 24/07/2021 13:38 - 25/07/2021 13:38 (100 Inlägg)
Nästa uppdatering: 25/07/2021 14:38

Tidslinje

CVSSv3 Temp »

Utnyttja idag »

🔴 CTI Aktiviteter »

UppdateradStatusSårbarhetFörändraCTICVE
inom några minuterin progressOracle Retail Xstore Point of Service jackson-databind XML External Entity(1) ⇒ changes pending0.00CVE-2020-25649
inom några minuterin progressOracle Retail Xstore Point of Service Node.js förnekande av tjänsten(1) ⇒ changes pending0.00CVE-2020-8277
inom några minuterin reviewOracle Retail Xstore Point of Service Apache Tomcat informationsgivning(3) ⇒ changes pending0.00CVE-2020-17527
13:32approvedOracle Retail Service Backbone jackson-databind XML External Entity(18): vulnerability_cwe, vulnerability_cvss3_nvd_av, vulnerability_cvss3_nvd_ac, vulnerability_cvss3_nvd_pr, vulnerability_cvss3_nvd_ui, vulnerability_cvss3_nvd_s, vulnerability_cvss3_nvd_c, vulnerability_cvss3_nvd_i, vulnerability_cvss3_nvd_a, vulnerability_cvss2_nvd_av, vulnerability_cvss2_nvd_ac, vulnerability_cvss2_nvd_au, vulnerability_cvss2_nvd_ci, vulnerability_cvss2_nvd_ii, vulnerability_cvss2_nvd_ai, exploit_price_0day, vulnerability_cvss2_nvd_basescore, vulnerability_cvss3_nvd_basescore0.22CVE-2020-25649
13:20approvedOracle Retail Returns Management Spring Framework informationsgivning(19): vulnerability_cwe, vulnerability_cvss3_nvd_av, vulnerability_cvss3_nvd_ac, vulnerability_cvss3_nvd_pr, vulnerability_cvss3_nvd_ui, vulnerability_cvss3_nvd_s, vulnerability_cvss3_nvd_c, vulnerability_cvss3_nvd_i, vulnerability_cvss3_nvd_a, vulnerability_cvss2_nvd_av, vulnerability_cvss2_nvd_ac, vulnerability_cvss2_nvd_au, vulnerability_cvss2_nvd_ci, vulnerability_cvss2_nvd_ii, vulnerability_cvss2_nvd_ai, source_cve_cna, exploit_price_0day, vulnerability_cvss2_nvd_basescore, vulnerability_cvss3_nvd_basescore0.65CVE-2020-5398
13:09approvedOracle Retail Point-of-Service Spring Framework informationsgivning(19): vulnerability_cwe, vulnerability_cvss3_nvd_av, vulnerability_cvss3_nvd_ac, vulnerability_cvss3_nvd_pr, vulnerability_cvss3_nvd_ui, vulnerability_cvss3_nvd_s, vulnerability_cvss3_nvd_c, vulnerability_cvss3_nvd_i, vulnerability_cvss3_nvd_a, vulnerability_cvss2_nvd_av, vulnerability_cvss2_nvd_ac, vulnerability_cvss2_nvd_au, vulnerability_cvss2_nvd_ci, vulnerability_cvss2_nvd_ii, vulnerability_cvss2_nvd_ai, source_cve_cna, exploit_price_0day, vulnerability_cvss2_nvd_basescore, vulnerability_cvss3_nvd_basescore0.65CVE-2020-5398
12:55approvedOracle Retail Merchandising System Apache Ant okänd sårbarhet(17): vulnerability_cwe, vulnerability_cvss3_nvd_av, vulnerability_cvss3_nvd_ac, vulnerability_cvss3_nvd_pr, vulnerability_cvss3_nvd_ui, vulnerability_cvss3_nvd_s, vulnerability_cvss3_nvd_c, vulnerability_cvss3_nvd_i, vulnerability_cvss3_nvd_a, vulnerability_cvss2_nvd_av, vulnerability_cvss2_nvd_ac, vulnerability_cvss2_nvd_au, vulnerability_cvss2_nvd_ci, vulnerability_cvss2_nvd_ii, vulnerability_cvss2_nvd_ai, vulnerability_cvss2_nvd_basescore, vulnerability_cvss3_nvd_basescore0.86CVE-2020-11979
12:39approvedOracle Retail Central Office Spring Framework informationsgivning(19): vulnerability_cwe, vulnerability_cvss3_nvd_av, vulnerability_cvss3_nvd_ac, vulnerability_cvss3_nvd_pr, vulnerability_cvss3_nvd_ui, vulnerability_cvss3_nvd_s, vulnerability_cvss3_nvd_c, vulnerability_cvss3_nvd_i, vulnerability_cvss3_nvd_a, vulnerability_cvss2_nvd_av, vulnerability_cvss2_nvd_ac, vulnerability_cvss2_nvd_au, vulnerability_cvss2_nvd_ci, vulnerability_cvss2_nvd_ii, vulnerability_cvss2_nvd_ai, source_cve_cna, exploit_price_0day, vulnerability_cvss2_nvd_basescore, vulnerability_cvss3_nvd_basescore0.86CVE-2020-5398
12:23approvedOracle Retail Back Office Spring Framework informationsgivning(19): vulnerability_cwe, vulnerability_cvss3_nvd_av, vulnerability_cvss3_nvd_ac, vulnerability_cvss3_nvd_pr, vulnerability_cvss3_nvd_ui, vulnerability_cvss3_nvd_s, vulnerability_cvss3_nvd_c, vulnerability_cvss3_nvd_i, vulnerability_cvss3_nvd_a, vulnerability_cvss2_nvd_av, vulnerability_cvss2_nvd_ac, vulnerability_cvss2_nvd_au, vulnerability_cvss2_nvd_ci, vulnerability_cvss2_nvd_ii, vulnerability_cvss2_nvd_ai, source_cve_cna, exploit_price_0day, vulnerability_cvss2_nvd_basescore, vulnerability_cvss3_nvd_basescore1.15CVE-2020-5398
12:07approvedOracle Retail Order Broker Spring Framework privilegier eskalering(18): vulnerability_cwe, vulnerability_cvss3_nvd_av, vulnerability_cvss3_nvd_ac, vulnerability_cvss3_nvd_pr, vulnerability_cvss3_nvd_ui, vulnerability_cvss3_nvd_s, vulnerability_cvss3_nvd_c, vulnerability_cvss3_nvd_i, vulnerability_cvss3_nvd_a, vulnerability_cvss2_nvd_av, vulnerability_cvss2_nvd_ac, vulnerability_cvss2_nvd_au, vulnerability_cvss2_nvd_ci, vulnerability_cvss2_nvd_ii, vulnerability_cvss2_nvd_ai, exploit_price_0day, vulnerability_cvss2_nvd_basescore, vulnerability_cvss3_nvd_basescore1.72CVE-2021-22118
11:52approvedOracle Retail Integration Bus Spring Framework privilegier eskalering(18): vulnerability_cwe, vulnerability_cvss3_nvd_av, vulnerability_cvss3_nvd_ac, vulnerability_cvss3_nvd_pr, vulnerability_cvss3_nvd_ui, vulnerability_cvss3_nvd_s, vulnerability_cvss3_nvd_c, vulnerability_cvss3_nvd_i, vulnerability_cvss3_nvd_a, vulnerability_cvss2_nvd_av, vulnerability_cvss2_nvd_ac, vulnerability_cvss2_nvd_au, vulnerability_cvss2_nvd_ci, vulnerability_cvss2_nvd_ii, vulnerability_cvss2_nvd_ai, exploit_price_0day, vulnerability_cvss2_nvd_basescore, vulnerability_cvss3_nvd_basescore0.72CVE-2021-22118
11:36approvedOracle Retail Financial Integration Spring Framework privilegier eskalering(18): vulnerability_cwe, vulnerability_cvss3_nvd_av, vulnerability_cvss3_nvd_ac, vulnerability_cvss3_nvd_pr, vulnerability_cvss3_nvd_ui, vulnerability_cvss3_nvd_s, vulnerability_cvss3_nvd_c, vulnerability_cvss3_nvd_i, vulnerability_cvss3_nvd_a, vulnerability_cvss2_nvd_av, vulnerability_cvss2_nvd_ac, vulnerability_cvss2_nvd_au, vulnerability_cvss2_nvd_ci, vulnerability_cvss2_nvd_ii, vulnerability_cvss2_nvd_ai, exploit_price_0day, vulnerability_cvss2_nvd_basescore, vulnerability_cvss3_nvd_basescore0.65CVE-2021-22118
11:20approvedOracle Retail Merchandising System Spring Framework Privilege Escalation(19): vulnerability_cvss3_nvd_av, vulnerability_cvss3_nvd_ac, vulnerability_cvss3_nvd_pr, vulnerability_cvss3_nvd_ui, vulnerability_cvss3_nvd_s, vulnerability_cvss3_nvd_c, vulnerability_cvss3_nvd_i, vulnerability_cvss3_nvd_a, vulnerability_cvss2_nvd_av, vulnerability_cvss2_nvd_ac, vulnerability_cvss2_nvd_au, vulnerability_cvss2_nvd_ci, vulnerability_cvss2_nvd_ii, vulnerability_cvss2_nvd_ai, source_cve_cna, vulnerability_cvss3_meta_basescore, vulnerability_cvss3_meta_tempscore, vulnerability_cvss2_nvd_basescore, vulnerability_cvss3_nvd_basescore1.08CVE-2020-5421
11:05approvedOracle Retail Customer Management and Segmentation Foundation Spring Framework Privilege Escalation(19): vulnerability_cvss3_nvd_av, vulnerability_cvss3_nvd_ac, vulnerability_cvss3_nvd_pr, vulnerability_cvss3_nvd_ui, vulnerability_cvss3_nvd_s, vulnerability_cvss3_nvd_c, vulnerability_cvss3_nvd_i, vulnerability_cvss3_nvd_a, vulnerability_cvss2_nvd_av, vulnerability_cvss2_nvd_ac, vulnerability_cvss2_nvd_au, vulnerability_cvss2_nvd_ci, vulnerability_cvss2_nvd_ii, vulnerability_cvss2_nvd_ai, source_cve_cna, vulnerability_cvss3_meta_basescore, vulnerability_cvss3_meta_tempscore, vulnerability_cvss2_nvd_basescore, vulnerability_cvss3_nvd_basescore0.72CVE-2020-5421
10:53approvedOracle Retail Xstore Point of Service Apache cordova-plugin-inappbrowser cross site scripting(18): vulnerability_cwe, vulnerability_cvss3_nvd_av, vulnerability_cvss3_nvd_ac, vulnerability_cvss3_nvd_pr, vulnerability_cvss3_nvd_ui, vulnerability_cvss3_nvd_s, vulnerability_cvss3_nvd_c, vulnerability_cvss3_nvd_i, vulnerability_cvss3_nvd_a, vulnerability_cvss2_nvd_av, vulnerability_cvss2_nvd_ac, vulnerability_cvss2_nvd_au, vulnerability_cvss2_nvd_ci, vulnerability_cvss2_nvd_ii, vulnerability_cvss2_nvd_ai, exploit_price_0day, vulnerability_cvss2_nvd_basescore, vulnerability_cvss3_nvd_basescore0.79CVE-2019-0219
10:41approvedOracle Retail Xstore Point of Service XStream privilegier eskalering(19): vulnerability_cwe, vulnerability_cvss3_nvd_av, vulnerability_cvss3_nvd_ac, vulnerability_cvss3_nvd_pr, vulnerability_cvss3_nvd_ui, vulnerability_cvss3_nvd_s, vulnerability_cvss3_nvd_c, vulnerability_cvss3_nvd_i, vulnerability_cvss3_nvd_a, vulnerability_cvss2_nvd_av, vulnerability_cvss2_nvd_ac, vulnerability_cvss2_nvd_au, vulnerability_cvss2_nvd_ci, vulnerability_cvss2_nvd_ii, vulnerability_cvss2_nvd_ai, source_cve_cna, exploit_price_0day, vulnerability_cvss2_nvd_basescore, vulnerability_cvss3_nvd_basescore0.73CVE-2021-21345
10:29approvedOracle Policy Automation Nimbus JOSE+JWT privilegier eskalering(18): vulnerability_cwe, vulnerability_cvss3_nvd_av, vulnerability_cvss3_nvd_ac, vulnerability_cvss3_nvd_pr, vulnerability_cvss3_nvd_ui, vulnerability_cvss3_nvd_s, vulnerability_cvss3_nvd_c, vulnerability_cvss3_nvd_i, vulnerability_cvss3_nvd_a, vulnerability_cvss2_nvd_av, vulnerability_cvss2_nvd_ac, vulnerability_cvss2_nvd_au, vulnerability_cvss2_nvd_ci, vulnerability_cvss2_nvd_ii, vulnerability_cvss2_nvd_ai, exploit_price_0day, vulnerability_cvss2_nvd_basescore, vulnerability_cvss3_nvd_basescore0.88CVE-2019-17195
10:18approvedOracle PeopleSoft Enterprise PeopleTools Google Guava informationsgivning(3): source_cve_assigned, source_cve_nvd_summary, advisory_confirm_url0.88CVE-2020-8908
10:12approvedOracle PeopleSoft Enterprise PeopleTools SQR informationsgivning(8): vulnerability_cvss2_nvd_av, vulnerability_cvss2_nvd_ac, vulnerability_cvss2_nvd_au, vulnerability_cvss2_nvd_ci, vulnerability_cvss2_nvd_ii, vulnerability_cvss2_nvd_ai, source_cve_cna, vulnerability_cvss2_nvd_basescore0.65CVE-2021-2377
10:01approvedOracle PeopleSoft Enterprise PT PeopleTools Apache HttpClient okänd sårbarhet(16): vulnerability_cvss3_nvd_av, vulnerability_cvss3_nvd_ac, vulnerability_cvss3_nvd_pr, vulnerability_cvss3_nvd_ui, vulnerability_cvss3_nvd_s, vulnerability_cvss3_nvd_c, vulnerability_cvss3_nvd_i, vulnerability_cvss3_nvd_a, vulnerability_cvss2_nvd_av, vulnerability_cvss2_nvd_ac, vulnerability_cvss2_nvd_au, vulnerability_cvss2_nvd_ci, vulnerability_cvss2_nvd_ii, vulnerability_cvss2_nvd_ai, vulnerability_cvss2_nvd_basescore, vulnerability_cvss3_nvd_basescore0.51CVE-2020-13956
09:58approvedOracle PeopleSoft Enterprise PeopleTools Portal informationsgivning(8): vulnerability_cvss2_nvd_av, vulnerability_cvss2_nvd_ac, vulnerability_cvss2_nvd_au, vulnerability_cvss2_nvd_ci, vulnerability_cvss2_nvd_ii, vulnerability_cvss2_nvd_ai, source_cve_cna, vulnerability_cvss2_nvd_basescore0.65CVE-2021-2407
09:52approvedOracle PeopleSoft Enterprise PeopleTools Netty informationsgivning(3): source_cve_assigned, source_cve_nvd_summary, advisory_confirm_url0.87CVE-2021-21290
09:50approvedOracle PeopleSoft Enterprise PT PeopleTools Notification Configuration okänd sårbarhet(8): vulnerability_cvss2_nvd_av, vulnerability_cvss2_nvd_ac, vulnerability_cvss2_nvd_au, vulnerability_cvss2_nvd_ci, vulnerability_cvss2_nvd_ii, vulnerability_cvss2_nvd_ai, source_cve_cna, vulnerability_cvss2_nvd_basescore0.65CVE-2021-2408
09:46approvedOracle PeopleSoft Enterprise HCM Shared Components Person Search okänd sårbarhet(8): vulnerability_cvss2_nvd_av, vulnerability_cvss2_nvd_ac, vulnerability_cvss2_nvd_au, vulnerability_cvss2_nvd_ci, vulnerability_cvss2_nvd_ii, vulnerability_cvss2_nvd_ai, source_cve_cna, vulnerability_cvss2_nvd_basescore0.59CVE-2021-2455
09:39approvedOracle PeopleSoft Enterprise HCM Candidate Gateway e-mail notification okänd sårbarhet(8): vulnerability_cvss2_nvd_av, vulnerability_cvss2_nvd_ac, vulnerability_cvss2_nvd_au, vulnerability_cvss2_nvd_ci, vulnerability_cvss2_nvd_ii, vulnerability_cvss2_nvd_ai, source_cve_cna, vulnerability_cvss2_nvd_basescore0.51CVE-2021-2404
09:35approvedOracle PeopleSoft Enterprise CS Campus Community Integration/Interfaces informationsgivning(1): source_cve_cna0.44CVE-2021-2421
09:31approvedOracle PeopleSoft Enterprise PeopleTools Kibana cross site scripting(18): vulnerability_cwe, vulnerability_cvss3_nvd_av, vulnerability_cvss3_nvd_ac, vulnerability_cvss3_nvd_pr, vulnerability_cvss3_nvd_ui, vulnerability_cvss3_nvd_s, vulnerability_cvss3_nvd_c, vulnerability_cvss3_nvd_i, vulnerability_cvss3_nvd_a, vulnerability_cvss2_nvd_av, vulnerability_cvss2_nvd_ac, vulnerability_cvss2_nvd_au, vulnerability_cvss2_nvd_ci, vulnerability_cvss2_nvd_ii, vulnerability_cvss2_nvd_ai, exploit_price_0day, vulnerability_cvss2_nvd_basescore, vulnerability_cvss3_nvd_basescore1.08CVE-2020-7017
09:23approvedOracle PeopleSoft Enterprise PeopleTools OpenSSL svag autentisering(18): vulnerability_cwe, vulnerability_cvss3_nvd_av, vulnerability_cvss3_nvd_ac, vulnerability_cvss3_nvd_pr, vulnerability_cvss3_nvd_ui, vulnerability_cvss3_nvd_s, vulnerability_cvss3_nvd_c, vulnerability_cvss3_nvd_i, vulnerability_cvss3_nvd_a, vulnerability_cvss2_nvd_av, vulnerability_cvss2_nvd_ac, vulnerability_cvss2_nvd_au, vulnerability_cvss2_nvd_ci, vulnerability_cvss2_nvd_ii, vulnerability_cvss2_nvd_ai, exploit_price_0day, vulnerability_cvss2_nvd_basescore, vulnerability_cvss3_nvd_basescore0.88CVE-2021-3450
09:19approvedOracle PeopleSoft Enterprise PeopleTools Node.js privilegier eskalering(18): vulnerability_cwe, vulnerability_cvss3_nvd_av, vulnerability_cvss3_nvd_ac, vulnerability_cvss3_nvd_pr, vulnerability_cvss3_nvd_ui, vulnerability_cvss3_nvd_s, vulnerability_cvss3_nvd_c, vulnerability_cvss3_nvd_i, vulnerability_cvss3_nvd_a, vulnerability_cvss2_nvd_av, vulnerability_cvss2_nvd_ac, vulnerability_cvss2_nvd_au, vulnerability_cvss2_nvd_ci, vulnerability_cvss2_nvd_ii, vulnerability_cvss2_nvd_ai, exploit_price_0day, vulnerability_cvss2_nvd_basescore, vulnerability_cvss3_nvd_basescore0.89CVE-2021-22884
09:12approvedOracle PeopleSoft Enterprise PeopleTools netplex json-smart-v1 privilegier eskalering(18): vulnerability_cwe, vulnerability_cvss3_nvd_av, vulnerability_cvss3_nvd_ac, vulnerability_cvss3_nvd_pr, vulnerability_cvss3_nvd_ui, vulnerability_cvss3_nvd_s, vulnerability_cvss3_nvd_c, vulnerability_cvss3_nvd_i, vulnerability_cvss3_nvd_a, vulnerability_cvss2_nvd_av, vulnerability_cvss2_nvd_ac, vulnerability_cvss2_nvd_au, vulnerability_cvss2_nvd_ci, vulnerability_cvss2_nvd_ii, vulnerability_cvss2_nvd_ai, exploit_price_0day, vulnerability_cvss2_nvd_basescore, vulnerability_cvss3_nvd_basescore0.81CVE-2021-27568
09:08approvedOracle PeopleSoft Enterprise PeopleTools Nimbus JOSE+JWT privilegier eskalering(18): vulnerability_cwe, vulnerability_cvss3_nvd_av, vulnerability_cvss3_nvd_ac, vulnerability_cvss3_nvd_pr, vulnerability_cvss3_nvd_ui, vulnerability_cvss3_nvd_s, vulnerability_cvss3_nvd_c, vulnerability_cvss3_nvd_i, vulnerability_cvss3_nvd_a, vulnerability_cvss2_nvd_av, vulnerability_cvss2_nvd_ac, vulnerability_cvss2_nvd_au, vulnerability_cvss2_nvd_ci, vulnerability_cvss2_nvd_ii, vulnerability_cvss2_nvd_ai, exploit_price_0day, vulnerability_cvss2_nvd_basescore, vulnerability_cvss3_nvd_basescore0.73CVE-2019-17195
09:03approvedOracle MySQL Server Memcached förnekande av tjänsten(8): vulnerability_cvss2_nvd_av, vulnerability_cvss2_nvd_ac, vulnerability_cvss2_nvd_au, vulnerability_cvss2_nvd_ci, vulnerability_cvss2_nvd_ii, vulnerability_cvss2_nvd_ai, source_cve_cna, vulnerability_cvss2_nvd_basescore0.59CVE-2021-2340
08:54approvedOracle MySQL Cluster Cluster: JS module förnekande av tjänsten(8): vulnerability_cvss2_nvd_av, vulnerability_cvss2_nvd_ac, vulnerability_cvss2_nvd_au, vulnerability_cvss2_nvd_ci, vulnerability_cvss2_nvd_ii, vulnerability_cvss2_nvd_ai, source_cve_cna, vulnerability_cvss2_nvd_basescore1.30CVE-2021-2411
08:48approvedOracle MySQL Server InnoDB informationsgivning(8): vulnerability_cvss2_nvd_av, vulnerability_cvss2_nvd_ac, vulnerability_cvss2_nvd_au, vulnerability_cvss2_nvd_ci, vulnerability_cvss2_nvd_ii, vulnerability_cvss2_nvd_ai, source_cve_cna, vulnerability_cvss2_nvd_basescore1.16CVE-2021-2374
08:43approvedOracle MySQL Server InnoDB förnekande av tjänsten(8): vulnerability_cvss2_nvd_av, vulnerability_cvss2_nvd_ac, vulnerability_cvss2_nvd_au, vulnerability_cvss2_nvd_ci, vulnerability_cvss2_nvd_ii, vulnerability_cvss2_nvd_ai, source_cve_cna, vulnerability_cvss2_nvd_basescore0.96CVE-2021-2372
08:34approvedOracle MySQL Server Stored Procedure förnekande av tjänsten(8): vulnerability_cvss2_nvd_av, vulnerability_cvss2_nvd_ac, vulnerability_cvss2_nvd_au, vulnerability_cvss2_nvd_ci, vulnerability_cvss2_nvd_ii, vulnerability_cvss2_nvd_ai, source_cve_cna, vulnerability_cvss2_nvd_basescore0.81CVE-2021-2424
08:28approvedOracle MySQL Server PS förnekande av tjänsten(8): vulnerability_cvss2_nvd_av, vulnerability_cvss2_nvd_ac, vulnerability_cvss2_nvd_au, vulnerability_cvss2_nvd_ci, vulnerability_cvss2_nvd_ii, vulnerability_cvss2_nvd_ai, source_cve_cna, vulnerability_cvss2_nvd_basescore0.73CVE-2021-2422
08:21approvedOracle MySQL Server Optimizer förnekande av tjänsten(3): source_cve_assigned, source_cve_nvd_summary, advisory_confirm_url0.73CVE-2021-2441
08:19approvedOracle MySQL Server Optimizer förnekande av tjänsten(1): source_cve_cna0.66CVE-2021-2437
08:14approvedOracle MySQL Server Optimizer förnekande av tjänsten(8): vulnerability_cvss2_nvd_av, vulnerability_cvss2_nvd_ac, vulnerability_cvss2_nvd_au, vulnerability_cvss2_nvd_ci, vulnerability_cvss2_nvd_ii, vulnerability_cvss2_nvd_ai, source_cve_cna, vulnerability_cvss2_nvd_basescore0.74CVE-2021-2427
08:03approvedOracle MySQL Server Optimizer förnekande av tjänsten(8): vulnerability_cvss2_nvd_av, vulnerability_cvss2_nvd_ac, vulnerability_cvss2_nvd_au, vulnerability_cvss2_nvd_ci, vulnerability_cvss2_nvd_ii, vulnerability_cvss2_nvd_ai, source_cve_cna, vulnerability_cvss2_nvd_basescore0.74CVE-2021-2426
07:52approvedOracle MySQL Server Optimizer förnekande av tjänsten(8): vulnerability_cvss2_nvd_av, vulnerability_cvss2_nvd_ac, vulnerability_cvss2_nvd_au, vulnerability_cvss2_nvd_ci, vulnerability_cvss2_nvd_ii, vulnerability_cvss2_nvd_ai, source_cve_cna, vulnerability_cvss2_nvd_basescore0.74CVE-2021-2425
07:40approvedOracle MySQL Server Optimizer förnekande av tjänsten(1): source_cve_cna0.87CVE-2021-2418
07:28approvedOracle MySQL Server Optimizer förnekande av tjänsten(8): vulnerability_cvss2_nvd_av, vulnerability_cvss2_nvd_ac, vulnerability_cvss2_nvd_au, vulnerability_cvss2_nvd_ci, vulnerability_cvss2_nvd_ii, vulnerability_cvss2_nvd_ai, source_cve_cna, vulnerability_cvss2_nvd_basescore0.89CVE-2021-2410
07:17approvedOracle MySQL Server Optimizer förnekande av tjänsten(1): source_cve_cna0.74CVE-2021-2444
07:02approvedOracle MySQL Server Optimizer förnekande av tjänsten(1): source_cve_cna1.33CVE-2021-2387
02:21approvedOracle MySQL Server Optimizer förnekande av tjänsten(1): source_cve_cna1.69CVE-2021-2384
02:06approvedOracle MySQL Server Optimizer förnekande av tjänsten(1): source_cve_cna1.54CVE-2021-2383
01:51approvedOracle MySQL Server Optimizer förnekande av tjänsten(1): source_cve_cna1.76CVE-2021-2412
01:36approvedOracle MySQL Server Optimizer förnekande av tjänsten(1): source_cve_cna1.84CVE-2021-2367

Interested in the pricing of exploits?

See the underground prices here!