Avira Cross Platform Anti-malware Sdk Sårbarheter

Version

Åtgärd

Official Fix2
Temporary Fix0
Workaround0
Unavailable0
Not Defined0

Utnyttjbarhet

High0
Functional0
Proof-of-Concept0
Unproven0
Not Defined2

Åtkomstvektor

Not Defined0
Physical0
Local2
Adjacent0
Network0

Autentisering

Not Defined0
High0
Low0
None2

Användarinteraktion

Not Defined0
Required2
None0

CVSSv3 Base

≤10
≤20
≤30
≤40
≤50
≤62
≤70
≤80
≤90
≤100

CVSSv3 Temp

≤10
≤20
≤30
≤40
≤50
≤62
≤70
≤80
≤90
≤100

VulDB

≤10
≤20
≤30
≤40
≤50
≤62
≤70
≤80
≤90
≤100

NVD

≤10
≤20
≤30
≤40
≤50
≤62
≤70
≤80
≤90
≤100

CNA

≤10
≤20
≤30
≤40
≤50
≤60
≤70
≤80
≤90
≤100

Säljare

≤10
≤20
≤30
≤40
≤50
≤60
≤70
≤80
≤90
≤100

Research

≤10
≤20
≤30
≤40
≤50
≤60
≤70
≤80
≤90
≤100

Utnyttja 0-dagars

<1k0
<2k2
<5k0
<10k0
<25k0
<50k0
<100k0
≥100k0

Utnyttja idag

<1k2
<2k0
<5k0
<10k0
<25k0
<50k0
<100k0
≥100k0

Programvarutyp: Anti-Malware Software

fler inlägg av Avira

Interested in the pricing of exploits?

See the underground prices here!