Cipplanner Cipace Sårbarheter

Version

9.1 Build 201909280114

Åtgärd

Official Fix0
Temporary Fix0
Workaround0
Unavailable0
Not Defined14

Utnyttjbarhet

High0
Functional0
Proof-of-Concept0
Unproven0
Not Defined14

Åtkomstvektor

Not Defined0
Physical0
Local0
Adjacent0
Network14

Autentisering

Not Defined0
High0
Low0
None14

Användarinteraktion

Not Defined0
Required0
None14

CVSSv3 Base

≤10
≤20
≤30
≤40
≤50
≤64
≤78
≤80
≤92
≤100

CVSSv3 Temp

≤10
≤20
≤30
≤40
≤50
≤64
≤78
≤80
≤92
≤100

VulDB

≤10
≤20
≤30
≤40
≤50
≤612
≤70
≤82
≤90
≤100

NVD

≤10
≤20
≤30
≤40
≤50
≤64
≤70
≤88
≤90
≤102

CNA

≤10
≤20
≤30
≤40
≤50
≤60
≤70
≤80
≤90
≤100

Säljare

≤10
≤20
≤30
≤40
≤50
≤60
≤70
≤80
≤90
≤100

Research

≤10
≤20
≤30
≤40
≤50
≤60
≤70
≤80
≤90
≤100

Utnyttja 0-dagars

<1k0
<2k12
<5k2
<10k0
<25k0
<50k0
<100k0
≥100k0

Utnyttja idag

<1k14
<2k0
<5k0
<10k0
<25k0
<50k0
<100k0
≥100k0

🔴 CTI Aktiviteter

Affected Versions (2): 6.80 Build 2016031401, 9.1 Build 2019092801

4 fler poster visas inte

fler inlägg av Cipplanner

Might our Artificial Intelligence support you?

Check our Alexa App!