Cisco Anyconnect Secure Mobility Client Sårbarheter

Tidslinje

Förra året

Version »

Åtgärd »

Utnyttjbarhet »

Åtkomstvektor »

Autentisering »

Användarinteraktion »

C3BM Index »

Förra året »

CVSSv3 Base »

CVSSv3 Temp »

VulDB »

NVD »

Säljare »

Research »

Utnyttja 0-dagars »

Utnyttja idag »

Utnyttja marknadsvolymen »

Förra året »

🔴 CTI Aktiviteter »

Affected Versions (20): 2.0, 2.1, 2.2.135, 2.4.201, 3.0, 3.0.07059, 3.0.08066, 3.0.508, 3.1(.02043), 3.1(0), 3.1(60), 4.0(0), 4.0(48), 4.0(2049), 4.1(0), 4.1(8), 4.2, 4.3, 4.3.04027, 4.4.2033

Link to Product Website: https://www.cisco.com/

Programvarutyp: Network Encryption Software

fler inlägg av Cisco

Do you want to use VulDB in your project?

Use the official API to access entries easily!