Freeware Advanced Audio Decoder Sårbarheter

Tidslinje

Version

2.8.814
2.710
2.8.14

Åtgärd

Official Fix10
Temporary Fix0
Workaround0
Unavailable0
Not Defined18

Utnyttjbarhet

High0
Functional0
Proof-of-Concept0
Unproven0
Not Defined28

Åtkomstvektor

Not Defined0
Physical0
Local28
Adjacent0
Network0

Autentisering

Not Defined0
High0
Low0
None28

Användarinteraktion

Not Defined0
Required28
None0

C3BM Index

CVSSv3 Base

≤10
≤20
≤30
≤40
≤520
≤60
≤78
≤80
≤90
≤100

CVSSv3 Temp

≤10
≤20
≤30
≤40
≤520
≤60
≤78
≤80
≤90
≤100

VulDB

≤10
≤20
≤30
≤420
≤50
≤68
≤70
≤80
≤90
≤100

NVD

≤10
≤20
≤30
≤40
≤50
≤620
≤70
≤88
≤90
≤100

CNA

≤10
≤20
≤30
≤40
≤50
≤60
≤70
≤80
≤90
≤100

Säljare

≤10
≤20
≤30
≤40
≤50
≤60
≤70
≤80
≤90
≤100

Research

≤10
≤20
≤30
≤40
≤50
≤60
≤70
≤80
≤90
≤100

Utnyttja 0-dagars

<1k20
<2k8
<5k0
<10k0
<25k0
<50k0
<100k0
≥100k0

Utnyttja idag

<1k28
<2k0
<5k0
<10k0
<25k0
<50k0
<100k0
≥100k0

Utnyttja marknadsvolymen

Affected Versions (3): 2.7, 2.8.1, 2.8.8

Programvarutyp: Audio Processing Software

PubliceradBaseTempSårbarhet0dayI dagUtnRemCTICVE
21/08/20196.56.5Freeware Advanced Audio Decoder bits.c faad_resetbits minneskorruption$0-$5k$0-$5kNot DefinedNot Defined0.02CVE-2019-15296
25/01/20198.38.3Freeware Advanced Audio Decoder ps_dec.c ps_mix_phase informationsgivning$0-$5k$0-$5kNot DefinedNot Defined0.04CVE-2019-6956
22/12/20184.44.4Freeware Advanced Audio Decoder filtbank.c ifilter_bank förnekande av tjänsten$0-$5k$0-$5kNot DefinedNot Defined0.00CVE-2018-20362
22/12/20184.44.4Freeware Advanced Audio Decoder sbr_hfadj.c hf_assembly minneskorruption$0-$5k$0-$5kNot DefinedNot Defined0.01CVE-2018-20361
22/12/20184.44.4Freeware Advanced Audio Decoder sbr_dec.c sbr_process_channel minneskorruption$0-$5k$0-$5kNot DefinedNot Defined0.00CVE-2018-20360
22/12/20184.44.4Freeware Advanced Audio Decoder sbr_dec.c sbrDecodeSingleFramePS minneskorruption$0-$5k$0-$5kNot DefinedNot Defined0.01CVE-2018-20359
22/12/20184.44.4Freeware Advanced Audio Decoder lt_predict.c lt_prediction minneskorruption$0-$5k$0-$5kNot DefinedNot Defined0.00CVE-2018-20358
22/12/20184.44.4Freeware Advanced Audio Decoder sbr_dec.c sbr_process_channel förnekande av tjänsten$0-$5k$0-$5kNot DefinedNot Defined0.00CVE-2018-20357
18/12/20184.44.4Freeware Advanced Audio Decoder filtbank.c ifilter_bank förnekande av tjänsten$0-$5k$0-$5kNot DefinedNot Defined0.01CVE-2018-20199
18/12/20184.44.4Freeware Advanced Audio Decoder filtbank.c ifilter_bank förnekande av tjänsten$0-$5k$0-$5kNot DefinedNot Defined0.00CVE-2018-20198

18 fler poster visas inte

Might our Artificial Intelligence support you?

Check our Alexa App!