Google Go Sårbarheter

Tidslinje

Förra året

Version

1.17.027
1.17.127
1.17.226
1.17.324
1.17.424

Åtgärd

Official Fix74
Temporary Fix0
Workaround3
Unavailable0
Not Defined20

Utnyttjbarhet

High0
Functional0
Proof-of-Concept0
Unproven1
Not Defined96

Åtkomstvektor

Not Defined0
Physical0
Local3
Adjacent23
Network71

Autentisering

Not Defined0
High0
Low27
None70

Användarinteraktion

Not Defined0
Required6
None91

C3BM Index

Förra året

CVSSv3 Base

≤10
≤20
≤30
≤412
≤56
≤622
≤729
≤821
≤97
≤100

CVSSv3 Temp

≤10
≤20
≤30
≤413
≤57
≤623
≤732
≤817
≤95
≤100

VulDB

≤10
≤20
≤31
≤415
≤55
≤642
≤73
≤830
≤91
≤100

NVD

≤10
≤20
≤30
≤41
≤50
≤69
≤75
≤836
≤95
≤106

CNA

≤10
≤20
≤30
≤40
≤50
≤60
≤70
≤80
≤90
≤100

Säljare

≤10
≤20
≤30
≤40
≤50
≤60
≤70
≤80
≤90
≤100

Research

≤10
≤20
≤30
≤40
≤50
≤60
≤70
≤80
≤90
≤100

Utnyttja 0-dagars

<1k0
<2k0
<5k13
<10k38
<25k45
<50k1
<100k0
≥100k0

Utnyttja idag

<1k48
<2k10
<5k20
<10k16
<25k3
<50k0
<100k0
≥100k0

Utnyttja marknadsvolymen

Förra året

🔴 CTI Aktiviteter

Affected Versions (149): 0.1, 0.2, 0.3.3, 1.0, 1.0.2, 1.1, 1.1.1, 1.1.2, 1.2, 1.2.1, 1.2.2, 1.3, 1.3.1, 1.4, 1.4.1, 1.4.2, 1.5, 1.5.1, 1.5.2, 1.5.3, 1.6, 1.6.3, 1.7, 1.7.1, 1.7.2, 1.7.3, 1.7.4, 1.7.5, 1.8, 1.8.1, 1.8.2, 1.8.3, 1.8.4, 1.8.5, 1.8.6, 1.9, 1.9.1, 1.9.2, 1.9.3, 1.9.4, 1.10, 1.10.1, 1.10.2, 1.10.3, 1.10.4, 1.10.5, 1.10.6, 1.10.7, 1.10rc1, 1.11, 1.11.1, 1.11.2, 1.11.3, 1.11.4, 1.11.5, 1.11.6, 1.11.7, 1.11.8, 1.11.9, 1.11.11, 1.11.12, 1.12, 1.12.1, 1.12.2, 1.12.3, 1.12.4, 1.12.5, 1.12.6, 1.12.7, 1.12.8, 1.12.9, 1.12.11, 1.12.12, 1.12.13, 1.12.14, 1.12.15, 1.13, 1.13.1, 1.13.2, 1.13.3, 1.13.4, 1.13.5, 1.13.6, 1.13.7, 1.13.8, 1.13.9, 1.13.11, 1.13.12, 1.13.13, 1.13.14, 1.14, 1.14.1, 1.14.2, 1.14.3, 1.14.4, 1.14.5, 1.14.6, 1.14.7, 1.14.8, 1.14.9, 1.14.11, 1.14.12, 1.14.13, 1.15, 1.15.1, 1.15.2, 1.15.3, 1.15.4, 1.15.5, 1.15.6, 1.15.7, 1.15.8, 1.15.9, 1.15.11, 1.15.12, 1.15.13, 1.15.14, 1.16, 1.16.1, 1.16.2, 1.16.3, 1.16.4, 1.16.5, 1.16.6, 1.16.7, 1.16.8, 1.16.9, 1.16.11, 1.16.12, 1.16.13, 1.16.14, 1.17, 1.17.1, 1.17.2, 1.17.3, 1.17.4, 1.17.5, 1.17.6, 1.17.7, 1.17.8, 1.17.9, 1.17.11, 1.17.12, 1.18, 1.18.1, 1.18.2, 1.18.3, 1.18.4, 2019-03-25

Link to Product Website: https://www.google.com/

Programvarutyp: Programming Language Software

87 fler poster visas inte

fler inlägg av Google

Might our Artificial Intelligence support you?

Check our Alexa App!