Misp Sårbarheter

Tidslinje

Förra året

Version

2.4.1577
2.4.1205
2.4.05
2.4.15
2.4.25

Åtgärd

Official Fix53
Temporary Fix0
Workaround0
Unavailable0
Not Defined15

Utnyttjbarhet

High0
Functional0
Proof-of-Concept0
Unproven0
Not Defined68

Åtkomstvektor

Not Defined0
Physical0
Local0
Adjacent13
Network55

Autentisering

Not Defined0
High3
Low41
None24

Användarinteraktion

Not Defined0
Required32
None36

C3BM Index

Förra året

CVSSv3 Base

≤10
≤20
≤30
≤412
≤515
≤623
≤78
≤86
≤94
≤100

CVSSv3 Temp

≤10
≤20
≤30
≤412
≤520
≤619
≤77
≤88
≤92
≤100

VulDB

≤10
≤20
≤31
≤424
≤514
≤613
≤78
≤87
≤91
≤100

NVD

≤10
≤20
≤30
≤40
≤56
≤69
≤720
≤86
≤94
≤105

CNA

≤10
≤20
≤30
≤40
≤50
≤60
≤70
≤80
≤90
≤100

Säljare

≤10
≤20
≤30
≤40
≤50
≤60
≤70
≤80
≤90
≤100

Research

≤10
≤20
≤30
≤40
≤50
≤60
≤70
≤80
≤90
≤100

Utnyttja 0-dagars

<1k29
<2k23
<5k16
<10k0
<25k0
<50k0
<100k0
≥100k0

Utnyttja idag

<1k66
<2k2
<5k0
<10k0
<25k0
<50k0
<100k0
≥100k0

Utnyttja marknadsvolymen

Förra året

🔴 CTI Aktiviteter

Affected Versions (111): 1.4.4, 2.0, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3, 2.4.4, 2.4.5, 2.4.6, 2.4.7, 2.4.8, 2.4.9, 2.4.11, 2.4.12, 2.4.13, 2.4.14, 2.4.15, 2.4.16, 2.4.17, 2.4.18, 2.4.19, 2.4.21, 2.4.22, 2.4.23, 2.4.24, 2.4.25, 2.4.26, 2.4.27, 2.4.28, 2.4.29, 2.4.31, 2.4.32, 2.4.33, 2.4.34, 2.4.35, 2.4.36, 2.4.37, 2.4.38, 2.4.39, 2.4.41, 2.4.42, 2.4.43, 2.4.44, 2.4.45, 2.4.46, 2.4.47, 2.4.48, 2.4.49, 2.4.51, 2.4.52, 2.4.53, 2.4.54, 2.4.55, 2.4.56, 2.4.57, 2.4.58, 2.4.59, 2.4.61, 2.4.62, 2.4.63, 2.4.64, 2.4.65, 2.4.66, 2.4.67, 2.4.68, 2.4.69, 2.4.71, 2.4.72, 2.4.73, 2.4.74, 2.4.75, 2.4.76, 2.4.77, 2.4.78, 2.4.79, 2.4.81, 2.4.82, 2.4.83, 2.4.84, 2.4.85, 2.4.86, 2.4.87, 2.4.88, 2.4.91, 2.4.92, 2.4.102, 2.4.108, 2.4.109, 2.4.111, 2.4.118, 2.4.122, 2.4.127, 2.4.128, 2.4.133, 2.4.134, 2.4.135, 2.4.136, 2.4.139, 2.4.141, 2.4.144, 2.4.145, 2.4.146, 2.4.147, 2.4.148, 2.4.157, 2.4.163, 2.4.166, 2.4.167

58 fler poster visas inte

Might our Artificial Intelligence support you?

Check our Alexa App!