Oracle Vm Virtualbox Sårbarheter

Tidslinje

Förra året

Version »

Åtgärd »

Utnyttjbarhet »

Åtkomstvektor »

Autentisering »

Användarinteraktion »

C3BM Index »

Förra året »

CVSSv3 Base »

CVSSv3 Temp »

VulDB »

NVD »

Säljare »

Research »

Utnyttja 0-dagars »

Utnyttja idag »

Utnyttja marknadsvolymen »

Förra året »

🔴 CTI Aktiviteter »

Affected Versions (340): 3.0, 3.2, 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4, 3.2.5, 3.2.6, 3.2.7, 3.2.8, 3.2.9, 3.2.11, 3.2.12, 3.2.13, 3.2.14, 3.2.15, 3.2.16, 3.2.17, 3.2.18, 3.2.19, 3.2.21, 3.2.22, 3.2.23, 3.2.24, 3.2.25, 3.2.26, 4, 4.0, 4.0.1, 4.0.2, 4.0.3, 4.0.4, 4.0.5, 4.0.6, 4.0.7, 4.0.8, 4.0.9, 4.0.11, 4.0.12, 4.0.13, 4.0.14, 4.0.15, 4.0.16, 4.0.17, 4.0.18, 4.0.19, 4.0.21, 4.0.22, 4.0.23, 4.0.24, 4.0.25, 4.0.26, 4.0.27, 4.0.28, 4.0.29, 4.0.31, 4.0.32, 4.0.33, 4.0.34, 4.0.35, 4.0.36, 4.1, 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4, 4.1.5, 4.1.6, 4.1.7, 4.1.8, 4.1.9, 4.1.11, 4.1.12, 4.1.13, 4.1.14, 4.1.15, 4.1.16, 4.1.17, 4.1.18, 4.1.19, 4.1.21, 4.1.22, 4.1.23, 4.1.24, 4.1.25, 4.1.26, 4.1.27, 4.1.28, 4.1.29, 4.1.31, 4.1.32, 4.1.33, 4.1.34, 4.1.35, 4.1.36, 4.1.37, 4.1.38, 4.1.39, 4.1.41, 4.1.42, 4.1.43, 4.1.44, 4.2, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4, 4.2.5, 4.2.6, 4.2.7, 4.2.8, 4.2.9, 4.2.11, 4.2.12, 4.2.13, 4.2.14, 4.2.15, 4.2.16, 4.2.17, 4.2.18, 4.2.19, 4.2.21, 4.2.22, 4.2.23, 4.2.24, 4.2.25, 4.2.26, 4.2.27, 4.2.28, 4.2.29, 4.2.31, 4.2.32, 4.2.33, 4.2.34, 4.2.35, 4.2.36, 4.3, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4, 4.3.5, 4.3.6, 4.3.7, 4.3.8, 4.3.9, 4.3.11, 4.3.12, 4.3.13, 4.3.14, 4.3.15, 4.3.16, 4.3.17, 4.3.18, 4.3.19, 4.3.21, 4.3.22, 4.3.23, 4.3.24, 4.3.25, 4.3.26, 4.3.27, 4.3.28, 4.3.29, 4.3.31, 4.3.32, 4.3.33, 4.3.34, 4.3.35, 4.3.36, 5, 5.0, 5.0.1, 5.0.2, 5.0.3, 5.0.4, 5.0.5, 5.0.6, 5.0.7, 5.0.8, 5.0.9, 5.0.11, 5.0.12, 5.0.13, 5.0.14, 5.0.15, 5.0.16, 5.0.17, 5.0.18, 5.0.19, 5.0.21, 5.0.22, 5.0.23, 5.0.24, 5.0.25, 5.0.26, 5.0.27, 5.0.28, 5.0.29, 5.0.31, 5.0.32, 5.0.33, 5.0.34, 5.0.35, 5.0.36, 5.0.37, 5.1, 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4, 5.1.5, 5.1.6, 5.1.7, 5.1.8, 5.1.9, 5.1.11, 5.1.12, 5.1.13, 5.1.14, 5.1.15, 5.1.16, 5.1.17, 5.1.18, 5.1.19, 5.1.21, 5.1.22, 5.1.23, 5.1.24, 5.1.25, 5.1.26, 5.1.27, 5.1.28, 5.1.29, 5.1.31, 5.1.32, 5.1.33, 5.1.34, 5.1.35, 5.2, 5.2.1, 5.2.2, 5.2.3, 5.2.4, 5.2.5, 5.2.6, 5.2.7, 5.2.8, 5.2.9, 5.2.11, 5.2.12, 5.2.13, 5.2.14, 5.2.15, 5.2.16, 5.2.17, 5.2.18, 5.2.19, 5.2.21, 5.2.22, 5.2.23, 5.2.24, 5.2.25, 5.2.26, 5.2.27, 5.2.28, 5.2.29, 5.2.31, 5.2.32, 5.2.33, 5.2.34, 5.2.35, 5.2.36, 5.2.37, 5.2.38, 5.2.39, 5.2.41, 5.2.42, 5.2.43, 6, 6.0.1, 6.0.2, 6.0.3, 6.0.4, 6.0.5, 6.0.6, 6.0.7, 6.0.8, 6.0.9, 6.0.11, 6.0.12, 6.0.13, 6.0.14, 6.0.15, 6.0.16, 6.0.17, 6.0.18, 6.0.19, 6.0.21, 6.0.22, 6.0.23, 6.1, 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.1.4, 6.1.5, 6.1.6, 6.1.7, 6.1.8, 6.1.9, 6.1.11, 6.1.12, 6.1.13, 6.1.14, 6.1.15, 6.1.16, 6.1.17, 6.1.18, 6.1.19, prior to 6, prior to 6.0.1, prior to 6.0.2, prior to 6.0.3, prior to 6.0.4, prior to 6.0.5, prior to 6.0.6, prior to 6.0.7, prior to 6.0.8, prior to 6.0.9, to 5.2, to 5.2.1, to 5.2.2, to 5.2.3, to 5.2.4, to 5.2.5, to 5.2.6, to 5.2.7, to 5.2.8, to 5.2.9

Link to Product Website: https://www.oracle.com

Programvarutyp: Virtualization Software

PubliceradBaseTempSårbarhet0dayTodayExpRemCTICVE
29/04/20214.44.2Oracle VM VirtualBox informationsgivning$0-$5k$0-$5kNot DefinedOfficial Fix0.00CVE-2021-2321
21/04/20214.44.2Oracle VM VirtualBox Core förnekande av tjänsten$0-$5k$0-$5kNot DefinedOfficial Fix0.04CVE-2021-2312
21/04/20214.74.5Oracle VM VirtualBox Core informationsgivning$0-$5k$0-$5kNot DefinedOfficial Fix0.00CVE-2021-2291
21/04/20215.35.1Oracle VM VirtualBox Core informationsgivning$0-$5k$0-$5kNot DefinedOfficial Fix0.00CVE-2021-2297
21/04/20215.35.1Oracle VM VirtualBox Core informationsgivning$0-$5k$0-$5kNot DefinedOfficial Fix0.06CVE-2021-2296
21/04/20216.05.7Oracle VM VirtualBox Core informationsgivning$0-$5k$0-$5kNot DefinedOfficial Fix0.06CVE-2021-2266
21/04/20216.05.7Oracle VM VirtualBox Core informationsgivning$0-$5k$0-$5kNot DefinedOfficial Fix0.07CVE-2021-2306
21/04/20217.16.8Oracle VM VirtualBox Core informationsgivning$5k-$25k$0-$5kNot DefinedOfficial Fix0.07CVE-2021-2287
21/04/20217.16.8Oracle VM VirtualBox Core okänd sårbarhet$5k-$25k$0-$5kNot DefinedOfficial Fix0.07CVE-2021-2286
21/04/20217.16.8Oracle VM VirtualBox Core informationsgivning$5k-$25k$0-$5kNot DefinedOfficial Fix0.06CVE-2021-2285
21/04/20217.16.8Oracle VM VirtualBox Core okänd sårbarhet$5k-$25k$0-$5kNot DefinedOfficial Fix0.07CVE-2021-2284
21/04/20217.16.8Oracle VM VirtualBox Core informationsgivning$5k-$25k$0-$5kNot DefinedOfficial Fix0.06CVE-2021-2283
21/04/20217.16.8Oracle VM VirtualBox Core informationsgivning$5k-$25k$0-$5kNot DefinedOfficial Fix0.08CVE-2021-2282
21/04/20217.16.8Oracle VM VirtualBox Core okänd sårbarhet$5k-$25k$0-$5kNot DefinedOfficial Fix0.07CVE-2021-2281
21/04/20217.16.8Oracle VM VirtualBox Core informationsgivning$5k-$25k$0-$5kNot DefinedOfficial Fix0.00CVE-2021-2280
21/04/20217.57.2Oracle VM VirtualBox Core Local Privilege Escalation$5k-$25k$0-$5kNot DefinedOfficial Fix0.09CVE-2021-2310
21/04/20217.57.2Oracle VM VirtualBox Core Local Privilege Escalation$5k-$25k$0-$5kNot DefinedOfficial Fix0.08CVE-2021-2145
21/04/20217.57.2Oracle VM VirtualBox Core Local Privilege Escalation$5k-$25k$0-$5kNot DefinedOfficial Fix0.06CVE-2021-2309
21/04/20218.17.7Oracle VM VirtualBox Core Remote Code Execution$25k-$100k$5k-$25kNot DefinedOfficial Fix0.00CVE-2021-2279
21/04/20218.27.8Oracle VM VirtualBox Core Local Privilege Escalation$5k-$25k$0-$5kNot DefinedOfficial Fix0.06CVE-2021-2250
21/04/20218.48.0Oracle VM VirtualBox Core okänd sårbarhet$5k-$25k$0-$5kNot DefinedOfficial Fix0.06CVE-2021-2264
20/01/20213.23.1Oracle VM VirtualBox informationsgivning$0-$5k$0-$5kNot DefinedOfficial Fix0.00CVE-2021-2123
20/01/20214.44.2Oracle VM VirtualBox förnekande av tjänsten$0-$5k$0-$5kNot DefinedOfficial Fix0.07CVE-2021-2130
20/01/20214.44.2Oracle VM VirtualBox förnekande av tjänsten$0-$5k$0-$5kNot DefinedOfficial Fix0.00CVE-2021-2127
20/01/20214.44.2Oracle VM VirtualBox förnekande av tjänsten$0-$5k$0-$5kNot DefinedOfficial Fix0.07CVE-2021-2073

fler inlägg av Oracle

Want to stay up to date on a daily basis?

Enable the mail alert feature now!