Pillow Sårbarheter

Tidslinje

Version

8.017
8.114
6.2.08
6.2.18
7.04

Åtgärd

Official Fix44
Temporary Fix0
Workaround0
Unavailable0
Not Defined2

Utnyttjbarhet

High0
Functional0
Proof-of-Concept0
Unproven0
Not Defined46

Åtkomstvektor

Not Defined0
Physical0
Local9
Adjacent25
Network12

Autentisering

Not Defined0
High0
Low25
None21

Användarinteraktion

Not Defined0
Required15
None31

C3BM Index

Förra året

CVSSv3 Base

≤10
≤20
≤30
≤47
≤54
≤620
≤76
≤88
≤90
≤101

CVSSv3 Temp

≤10
≤20
≤30
≤47
≤54
≤621
≤76
≤87
≤90
≤101

VulDB

≤10
≤20
≤30
≤418
≤51
≤619
≤76
≤81
≤90
≤101

NVD

≤10
≤20
≤30
≤40
≤50
≤67
≤73
≤813
≤95
≤103

CNA

≤10
≤20
≤30
≤40
≤50
≤60
≤70
≤80
≤90
≤100

Säljare

≤10
≤20
≤30
≤40
≤50
≤60
≤70
≤80
≤90
≤100

Research

≤10
≤20
≤30
≤40
≤50
≤60
≤70
≤80
≤90
≤100

Utnyttja 0-dagars

<1k18
<2k8
<5k20
<10k0
<25k0
<50k0
<100k0
≥100k0

Utnyttja idag

<1k46
<2k0
<5k0
<10k0
<25k0
<50k0
<100k0
≥100k0

Utnyttja marknadsvolymen

Förra året

🔴 CTI Aktiviteter

Affected Versions (25): 2.3, 2.3.1, 2.5, 2.5.1, 2.5.2, 2.6, 2.6.1, 3.0, 3.1, 3.1.1, 3.3, 3.3.1, 6.0, 6.1, 6.2, 6.2.1, 6.2.2, 7.0, 8.0, 8.1, 8.3, 8.3.1, 9.0, 9.1, 9.2

36 fler poster visas inte

Do you need the next level of professionalism?

Upgrade your account now!