Punbb Sårbarheter

Tidslinje

Version »

Åtgärd »

Utnyttjbarhet »

Åtkomstvektor »

Autentisering »

Användarinteraktion »

C3BM Index »

CVSSv3 Base »

CVSSv3 Temp »

VulDB »

NVD »

Säljare »

Research »

Utnyttja 0-dagars »

Utnyttja idag »

Utnyttja marknadsvolymen »

🔴 CTI Aktiviteter »

Affected Versions (48): 1.0, 1.0 Alpha, 1.0 Beta1, 1.0 Beta1a, 1.0 Beta2, 1.0 Beta3, 1.0 Rc1, 1.0 Rc2, 1.0.1, 1.1, 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 1.1.5, 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4, 1.2.5, 1.2.6, 1.2.7, 1.2.8, 1.2.9, 1.2.11, 1.2.12, 1.2.13, 1.2.14, 1.2.15, 1.2.16, 1.2.17, 1.2.18, 1.2.19, 1.2.21, 1.2.22, 1.2.23, 1.3, 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3, 1.3.4, 1.3.5, 1.4, 1.4.1, 1.4.2, 1.4.3, 1.4.4, 1.4.5

Programvarutyp: Forum Software

Interested in the pricing of exploits?

See the underground prices here!