Softing Secure Integration Server Sårbarheter

Tidslinje

Version

1.227

Åtgärd

Official Fix0
Temporary Fix0
Workaround0
Unavailable6
Not Defined9

Utnyttjbarhet

High0
Functional0
Proof-of-Concept0
Unproven0
Not Defined15

Åtkomstvektor

Not Defined0
Physical0
Local0
Adjacent1
Network14

Autentisering

Not Defined0
High8
Low0
None7

Användarinteraktion

Not Defined0
Required0
None15

C3BM Index

CVSSv3 Base

≤10
≤20
≤31
≤40
≤53
≤60
≤78
≤82
≤90
≤101

CVSSv3 Temp

≤10
≤20
≤31
≤42
≤51
≤60
≤78
≤82
≤90
≤101

VulDB

≤10
≤20
≤31
≤41
≤52
≤65
≤73
≤82
≤90
≤101

NVD

≤10
≤20
≤30
≤40
≤50
≤60
≤70
≤80
≤90
≤100

CNA

≤10
≤20
≤30
≤40
≤50
≤61
≤70
≤87
≤90
≤101

Säljare

≤10
≤20
≤30
≤40
≤50
≤60
≤70
≤80
≤90
≤100

Research

≤10
≤20
≤30
≤40
≤50
≤60
≤70
≤80
≤90
≤100

Utnyttja 0-dagars

<1k4
<2k7
<5k4
<10k0
<25k0
<50k0
<100k0
≥100k0

Utnyttja idag

<1k9
<2k6
<5k0
<10k0
<25k0
<50k0
<100k0
≥100k0

Utnyttja marknadsvolymen

🔴 CTI Aktiviteter

Affected Versions (1): 1.22

5 fler poster visas inte

fler inlägg av Softing

Might our Artificial Intelligence support you?

Check our Alexa App!