Produkt Zint Barcode Generator

Version »

Åtgärd »

Utnyttjbarhet »

Åtkomstvektor »

Autentisering »

Användarinteraktion »

CVSSv3 Base »

CVSSv3 Temp »

VulDB »

NVD »

Säljare »

Research »

Utnyttja 0-dagars »

Utnyttja idag »

🔴 CTI Aktiviteter »

Affected Versions (1): 2.19.1

fler inlägg av Zint

Interested in the pricing of exploits?

See the underground prices here!