GNU Bash 1.14.0 do 1.14.6 Back-Tick privilege escalation

wpiseditHistoryDiffjsonxmlCTI
CVSS Meta Temp Score
Exploit Aktualna Cena (≈)
CTI Interest Score
5.7$0-$5k0.00

W GNU Bash 1.14.0 do 1.14.6 została stwierdzona podatność. Podatnością dotknięta jest nieznana funkcja w komponencie Back-Tick Handler. Poprzez manipulowanie przy użyciu nieznanych danych wejściowych można doprowadzić do wystąpienia podatności przekroczenie uprawnień. Wpływa to na poufność, spójność i dostępność.

Informacja o podatności została podana do publicznej wiadomości w dniu 1996-09-13 w formie nie określono posting (Bugtraq). Raport na temat podatności został udostępniony pod adresem marc.theaimsgroup.com. Identyfikatorem tej podatności jest CVE-1999-1383. Wykorzystywanie luki jest uważane za łatwe. Lokalny dostęp jest konieczny, by atak się powiódł. Do eksploitacji nie potrzeba żadnej formy uwierzytelnienia. Ani szczegóły techniczne nie są znane, ani exploit nie jest dostępny. Ze względu na jego historię i odbiór, podatność ta ma znaczenie historyczne.

Aktualizacja eliminuje tę podatność.

Dotyczyedit

  • GNU Bash do 1.14.6
  • tcsh 6.05

Produktinfoedit

Sprzedawca

Name

CPE 2.3infoedit

CPE 2.2infoedit

CVSSv3infoedit

VulDB Meta Base Score: 5.9
VulDB Meta Temp Score: 5.7

VulDB Base Score: 5.9
VulDB Temp Score: 5.7
VulDB Vector: 🔍
VulDB Niezawodność: 🔍

CVSSv2infoedit

AVACAuCIA
🔍🔍🔍🔍🔍🔍
🔍🔍🔍🔍🔍🔍
🔍🔍🔍🔍🔍🔍
VectorComplexityAuthenticationConfidentialityIntegrityAvailability
unlockunlockunlockunlockunlockunlock
unlockunlockunlockunlockunlockunlock
unlockunlockunlockunlockunlockunlock

VulDB Base Score: 🔍
VulDB Temp Score: 🔍
VulDB Niezawodność: 🔍

NVD Base Score: 🔍

Exploitinfoedit

Klasa: Przekroczenie uprawnień
CWE: CWE-264
ATT&CK: T1068

Lokalny: Tak
Zdalny: Nie

Dostępność: 🔍
Status: Nie określono

Przewidywanie ceny: 🔍
Aktualny szacunek cena: 🔍

0-Dayunlockunlockunlockunlock
Dzisiajunlockunlockunlockunlock

Threat Intelligenceinfoedit

Zagrożenie: 🔍
Przeciwnicy: 🔍
Geopolityka: 🔍
Gospodarka: 🔍
Prognozy: 🔍
Przeciwdziałanie: 🔍

Przeciwdziałanieinfoedit

Zalecane: Upgrade
Status: 🔍

0-Day Time: 🔍

Oś czasuinfoedit

1996-09-13 🔍
1996-09-13 +0 dni 🔍
2014-06-17 +6486 dni 🔍
2018-05-18 +1431 dni 🔍

Źródłainfoedit

Sprzedawca: https://www.gnu.org/

Raport: marc.theaimsgroup.com
Status: Nie określono

CVE: CVE-1999-1383 (🔍)

Wpisinfoedit

Stworzono: 2014-06-17 17:26
Aktualizacje: 2018-05-18 09:22
Zmiany: (6) vulnerability_cvss2_nvd_av vulnerability_cvss2_nvd_ac vulnerability_cvss2_nvd_au vulnerability_cvss2_nvd_ci vulnerability_cvss2_nvd_ii vulnerability_cvss2_nvd_ai
Kompletny: 🔍

Komentarze

Do you want to use VulDB in your project?

Use the official API to access entries easily!