Cisco IOS XR Command Line line privilege escalation

WpisedytowaćHistoryDiffjsonxmlCTI
CVSS Meta Temp ScoreExploit Aktualna Cena (≈)CTI Interest Score
7.5$5k-$25k0.00

Odkryto lukę w Cisco IOS XR (Router Operating System). Podatnością dotknięta jest nieznana funkcja w komponencie Command Line Handler. Poprzez manipulację argumentem line przy użyciu nieznanych danych wejściowych można doprowadzić do wystąpienia podatności przekroczenie uprawnień. Wpływa to na poufność, spójność i dostępność.

Informacja o podatności została podana do publicznej wiadomości w dniu 2021-02-05 jako cisco-sa-iosxr-pe-QpzCAePe. Raport na temat podatności został udostępniony pod adresem tools.cisco.com. Podatność ta jest zwana CVE-2021-1370. Eksploitacja luki uchodzi za łatwą. Lokalny dostęp jest wymagany do tego ataku. W celu pomyślnej eksploitacji potrzeba pojedynczego uwierzytelnienia. Szczegóły techniczne są znane, ale exploit nie jest dostępny.

Aktualizacja eliminuje tę podatność.

Produktinfoedytować

Rodzaj

Sprzedawca

Name

CPE 2.3infoedytować

CPE 2.2infoedytować

CVSSv3infoedytować

VulDB Meta Base Score: 7.8
VulDB Meta Temp Score: 7.5

VulDB Base Score: 7.8
VulDB Temp Score: 7.5
VulDB Vector: 🔒
VulDB Niezawodność: 🔍

NVD Base Score: 7.8
NVD Vector: 🔒

CVSSv2infoedytować

AVACAuCIA
🔍🔍🔍🔍🔍🔍
🔍🔍🔍🔍🔍🔍
🔍🔍🔍🔍🔍🔍
VectorMożliwość wykorzystaniaUwierzytelnianieConfidentialityIntegrityDostępność
unlockunlockunlockunlockunlockunlock
unlockunlockunlockunlockunlockunlock
unlockunlockunlockunlockunlockunlock

VulDB Base Score: 🔒
VulDB Temp Score: 🔒
VulDB Niezawodność: 🔍

NVD Base Score: 🔒

Exploitinfoedytować

Klasa: Przekroczenie uprawnień
CWE: CWE-78
ATT&CK: Nieznany

Lokalny: Tak
Zdalny: Nie

Dostępność: 🔒
Status: Nie określono

Przewidywanie ceny: 🔍
Aktualny szacunek cena: 🔒

0-Dayunlockunlockunlockunlock
Dzisiajunlockunlockunlockunlock

Inteligencja Zagrożeńinfoedytować

Wysiłek: 🔍
Active Actors: 🔍
Active APT Groups: 🔍

Przeciwdziałanieinfoedytować

Zalecane: Upgrade
Status: 🔍

0-Day Time: 🔒

Upgrade: tools.cisco.com

Oś czasuinfoedytować

2020-11-13 CVE przypisany
2021-02-05 +84 dni Raport opublikowany
2021-02-05 +0 dni Wpis VulDB utworzony
2021-02-24 +19 dni Wpis VulDB zaktualizowany

Źródłainfoedytować

Sprzedawca: https://www.cisco.com/

Raport: cisco-sa-iosxr-pe-QpzCAePe
Status: Potwierdzone

CVE: CVE-2021-1370 (🔒)
scip Labs: https://www.scip.ch/en/?labs.20150108

Wpisinfoedytować

Stworzono: 2021-02-05 10:34
Aktualizacje: 2021-02-24 15:57
Zmiany: (17) vulnerability_cvss3_nvd_av vulnerability_cvss3_nvd_ac vulnerability_cvss3_nvd_pr vulnerability_cvss3_nvd_ui vulnerability_cvss3_nvd_s vulnerability_cvss3_nvd_c vulnerability_cvss3_nvd_i vulnerability_cvss3_nvd_a vulnerability_cvss2_nvd_av vulnerability_cvss2_nvd_ac vulnerability_cvss2_nvd_au vulnerability_cvss2_nvd_ci vulnerability_cvss2_nvd_ii vulnerability_cvss2_nvd_ai source_cve_cna vulnerability_cvss2_nvd_basescore vulnerability_cvss3_nvd_basescore
Kompletny: 🔍

Komentarze

Interested in the pricing of exploits?

See the underground prices here!