CVSS Meta Temp Score
Exploit Aktualna Cena (≈)
CTI Interest Score
6.2$0-$5k0.00

Podatność, która została odkryta w FTPDMIN 0.96 (File Transfer Software). Podatnością dotknięta jest nieznana funkcja. Poprzez manipulację przy użyciu nieznanych danych wejściowych można doprowadzić do wystąpienia podatności przepełnienie bufora. Wpływa to na dostępność.

Informacja o podatności została podana do publicznej wiadomości w dniu 2007-03-20 przez osobę/y shinnai (Website). Raport na temat podatności został udostępniony pod adresem milw0rm.com. Podatność ta jest znana jako CVE-2007-1580. Atak może zostać przeprowadzony zdalnie. W celu pomyślnej eksploitacji potrzeba pojedynczego uwierzytelnienia. Szczegóły techniczne są nieznane, ale publiczny exploit jest dostępny.

Exploit został ujawniony przed wydaniem poprawki. Uważa się go za proof-of-concept. Exploit można ściągnąć pod adresem exploit-db.com. Podatność ta była wykorzystywana w exploicie typu 0-day przez co najmniej 1 dni.

Nie są znane żadne środki zaradcze. Sugerowana jest zamiana podatnego komponentu na produkt alternatywny.

Błąd jest również udokumentowany w bazie podatności SecurityFocus (BID 23049) i X-Force (33091).

Produktinfoedit

Rodzaj

Name

CPE 2.3infoedit

CPE 2.2infoedit

CVSSv3infoedit

VulDB Meta Base Score: 6.5
VulDB Meta Temp Score: 6.2

VulDB Base Score: 6.5
VulDB Temp Score: 6.2
VulDB Vector: 🔍
VulDB Niezawodność: 🔍

CVSSv2infoedit

AVACAuCIA
🔍🔍🔍🔍🔍🔍
🔍🔍🔍🔍🔍🔍
🔍🔍🔍🔍🔍🔍
VectorComplexityAuthenticationConfidentialityIntegrityAvailability
unlockunlockunlockunlockunlockunlock
unlockunlockunlockunlockunlockunlock
unlockunlockunlockunlockunlockunlock

VulDB Base Score: 🔍
VulDB Temp Score: 🔍
VulDB Niezawodność: 🔍

NVD Base Score: 🔍

Exploitinfoedit

Klasa: Przepełnienie bufora
CWE: CWE-119
ATT&CK: Nieznany

Lokalny: Nie
Zdalny: Tak

Dostępność: 🔍
Dostęp: Publiczny
Status: Proof-of-Concept
Download: 🔍

Przewidywanie ceny: 🔍
Aktualny szacunek cena: 🔍

0-Dayunlockunlockunlockunlock
Dzisiajunlockunlockunlockunlock

Exploit-DB: 🔍

Threat Intelligenceinfoedit

Zagrożenie: 🔍
Przeciwnicy: 🔍
Geopolityka: 🔍
Gospodarka: 🔍
Prognozy: 🔍
Przeciwdziałanie: 🔍

Przeciwdziałanieinfoedit

Zalecane: wiadomo nie ograniczanie
Status: 🔍

0-Day Time: 🔍

Oś czasuinfoedit

2007-03-20 🔍
2007-03-20 +0 dni 🔍
2007-03-20 +0 dni 🔍
2007-03-21 +0 dni 🔍
2007-03-21 +0 dni 🔍
2007-03-30 +8 dni 🔍
2015-03-13 +2905 dni 🔍
2015-03-13 +0 dni 🔍

Źródłainfoedit

Raport: milw0rm.com
Badacz: shinnai
Status: Nie określono

CVE: CVE-2007-1580 (🔍)
SecurityFocus: 23049 - FTPDMIN List Command Remote Denial of Service Vulnerability
X-Force: 33091
OSVDB: 34524 - FTPDMIN Crafted Window Device LIST Command Remote DoS

scip Labs: https://www.scip.ch/en/?labs.20161013

Wpisinfoedit

Stworzono: 2015-03-13 12:16
Zmiany: (60) software_type software_name software_version vulnerability_cwe vulnerability_risk vulnerability_cvss2_vuldb_basescore vulnerability_cvss2_vuldb_tempscore vulnerability_cvss2_vuldb_av vulnerability_cvss2_vuldb_ac vulnerability_cvss2_vuldb_au vulnerability_cvss2_vuldb_ci vulnerability_cvss2_vuldb_ii vulnerability_cvss2_vuldb_ai vulnerability_cvss2_nvd_av vulnerability_cvss2_nvd_ac vulnerability_cvss2_nvd_au vulnerability_cvss2_nvd_ci vulnerability_cvss2_nvd_ii vulnerability_cvss2_nvd_ai vulnerability_cvss3_meta_basescore vulnerability_cvss3_meta_tempscore vulnerability_cvss3_vuldb_basescore vulnerability_cvss3_vuldb_tempscore advisory_date advisory_url advisory_person_nickname exploit_availability exploit_date exploit_publicity exploit_url exploit_price_0day source_cve source_cve_assigned source_cve_nvd_published source_cve_nvd_summary source_osvdb source_osvdb_create source_osvdb_title source_securityfocus source_securityfocus_date source_securityfocus_class source_securityfocus_title source_xforce source_exploitdb vulnerability_cvss3_vuldb_ac vulnerability_cvss3_vuldb_ui advisory_location vulnerability_cvss2_vuldb_e vulnerability_cvss2_vuldb_rl vulnerability_cvss2_vuldb_rc vulnerability_cvss3_vuldb_e vulnerability_cvss3_vuldb_rl vulnerability_cvss3_vuldb_rc exploit_0day_days vulnerability_cvss3_vuldb_av vulnerability_cvss3_vuldb_pr vulnerability_cvss3_vuldb_s vulnerability_cvss3_vuldb_c vulnerability_cvss3_vuldb_i vulnerability_cvss3_vuldb_a
Kompletny: 🔍

Komentarze

Do you need the next level of professionalism?

Upgrade your account now!