DATEV Base System 1.0.0.1 ActiveX Control DVBSExeCall.ocx ExecuteExe privilege escalation

CVSS Wynik metatemperaturyExploit Aktualna Cena (≈)Wynik odsetkowy CTI
9.8$0-$5k0.00

W DATEV Base System 1.0.0.1 została odkryta podatność. Problemem dotknięta jest funkcja ExecuteExe w pliku DVBSExeCall.ocx w komponencie ActiveX Control. Dzięki manipulacji przy użyciu nieznanych danych wejściowych można doprowadzić do wystąpienia podatności przekroczenie uprawnień. Ma to wpływ na poufność, spójność i dostępność.

Błąd został odkryty w dniu 2010-01-11. Informacja o podatności została opublikowana w dniu 2010-02-25 przez osobę/y Nikolas Sotiriu (Website). Raport na temat podatności został udostępniony pod adresem xforce.iss.net. Podatność ta posiada unikalny identyfikator CVE-2010-0689. Luka jest łatwa do wykorzytania. Możliwe jest zdalne przeprowadzenie ataku. Nie potrzeba żadnej formy uwierzytelnienia w celu eksploitacji. Szczegóły techniczne są znane, ale brak dostępnego exploita.

Podatność ta była wykorzystywana w exploicie typu 0-day przez co najmniej 45 dni.

Nie są znane żadne środki zaradcze. Sugerowana jest zamiana podatnego komponentu na produkt alternatywny.

Błąd jest również udokumentowany w bazie podatności X-Force (56530) i Vulnerability Center (SBV-28536).

Produktinfo

Sprzedawca

Imię

CPE 2.3info

CPE 2.2info

CVSSv3info

VulDB Wynik metabazy: 9.8
VulDB Wynik metatemperatury: 9.8

VulDB Wynik podstawowy: 9.8
VulDB Wynik tymczasowy: 9.8
VulDB Wektor: 🔍
VulDB Niezawodność: 🔍

CVSSv2info

AVACAuCIA
💳💳💳💳💳💳
💳💳💳💳💳💳
💳💳💳💳💳💳
WektorMożliwość wykorzystaniaUwierzytelnianiePoufnośćIntegralnośćDostępność
odblokowaćodblokowaćodblokowaćodblokowaćodblokowaćodblokować
odblokowaćodblokowaćodblokowaćodblokowaćodblokowaćodblokować
odblokowaćodblokowaćodblokowaćodblokowaćodblokowaćodblokować

VulDB Wynik podstawowy: 🔍
VulDB Wynik tymczasowy: 🔍
VulDB Niezawodność: 🔍

NVD Wynik podstawowy: 🔍

Exploitinfo

Klasa: Przekroczenie uprawnień
CWE: CWE-269 / CWE-266
ATT&CK: T1068

Lokalny: Nie
Zdalny: Tak

Dostępność: 🔍
Status: Nie określono

EPSS Score: 🔍
EPSS Percentile: 🔍

Przewidywanie ceny: 🔍
Aktualny szacunek cena: 🔍

0-Dayodblokowaćodblokowaćodblokowaćodblokować
Dzisiajodblokowaćodblokowaćodblokowaćodblokować

Inteligencja Zagrożeńinfo

Wysiłek: 🔍
Aktywni aktorzy: 🔍
Aktywne grupy APT: 🔍

Przeciwdziałanieinfo

Zalecane: wiadomo nie ograniczanie
Status: 🔍

0-dniowy czas: 🔍

Oś czasuinfo

2010-01-11 🔍
2010-02-22 +41 dni 🔍
2010-02-25 +3 dni 🔍
2010-02-25 +0 dni 🔍
2010-02-25 +0 dni 🔍
2010-02-25 +0 dni 🔍
2010-02-26 +0 dni 🔍
2010-12-07 +284 dni 🔍
2015-03-18 +1562 dni 🔍
2021-09-02 +2360 dni 🔍

Źródłainfo

Raport: xforce.iss.net
Badacz: Nikolas Sotiriu
Status: Nie określono
Potwierdzenie: 🔍

CVE: CVE-2010-0689 (🔍)
X-Force: 56530
Vulnerability Center: 28536 - DATEV Base System Remote Arbitrary Code Execution Vulnerability via Unspecified Vectors, Medium
SecurityFocus: 38415 - DateV 'DVBSExeCall.ocx' ActiveX Control Remote Command Execution Vulnerability
OSVDB: 62564 - DATEV DVBSExeCall DVBSExeCall.ocx ActiveX ExecuteExe() Method Arbitrary Command Execution

Wpisinfo

Stworzono: 2015-03-18 15:15
Aktualizacje: 2021-09-02 20:29
Zmiany: 2015-03-18 15:15 (53), 2017-03-10 10:35 (10), 2021-09-02 20:29 (4)
Kompletny: 🔍

Dyskusja

Brak komentarzy. Języki: pl + en.

Zaloguj się, aby skomentować.

Do you want to use VulDB in your project?

Use the official API to access entries easily!