Zenoss Core do 3.0.1 Default Configuration privilege escalation

CVSS Wynik metatemperaturyExploit Aktualna Cena (≈)Wynik odsetkowy CTI
7.0$0-$5k0.00

Podatność została odkryta w Zenoss Core do 3.0.1. Dotknięta jest nieznana funkcja w komponencie Default Configuration. Poprzez manipulację przy użyciu nieznanych danych wejściowych można doprowadzić do wystąpienia podatności przekroczenie uprawnień. Wpływa to na poufność, spójność i dostępność.

Informacja o podatności została opublikowana w dniu upubliczniona 2014-12-15 w formie potwierdzone raport (CERT.org). Raport na temat podatności został udostępniony pod adresem kb.cert.org. Podatność ta została oznaczona identyfikatorem CVE-2014-9249. Wykorzystywanie luki jest uważane za łatwe. Atak może zostać przeprowadzony zdalnie. Eksploitacja nie wymaga żadnej formy uwierzytelnienia. Ani szczegóły techniczne, ani exploit nie są publicznie dostępne.

Aktualizacja do wersji 3.0.2 eliminuje tę podatność.

Produktinfo

Sprzedawca

Imię

Wersja

CPE 2.3info

CPE 2.2info

CVSSv4info

VulDB CVSS-B Score: 🔍
VulDB CVSS-BT Score: 🔍
VulDB Wektor: 🔍
VulDB Niezawodność: 🔍

CVSSv3info

VulDB Wynik metabazy: 7.3
VulDB Wynik metatemperatury: 7.0

VulDB Wynik podstawowy: 7.3
VulDB Wynik tymczasowy: 7.0
VulDB Wektor: 🔍
VulDB Niezawodność: 🔍

CVSSv2info

AVACAuCIA
💳💳💳💳💳💳
💳💳💳💳💳💳
💳💳💳💳💳💳
WektorMożliwość wykorzystaniaUwierzytelnianiePoufnośćIntegralnośćDostępność
odblokowaćodblokowaćodblokowaćodblokowaćodblokowaćodblokować
odblokowaćodblokowaćodblokowaćodblokowaćodblokowaćodblokować
odblokowaćodblokowaćodblokowaćodblokowaćodblokowaćodblokować

VulDB Wynik podstawowy: 🔍
VulDB Wynik tymczasowy: 🔍
VulDB Niezawodność: 🔍

NVD Wynik podstawowy: 🔍

Exploitinfo

Klasa: Przekroczenie uprawnień
CWE: CWE-264
CAPEC: 🔍
ATT&CK: 🔍

Lokalny: Nie
Zdalny: Tak

Dostępność: 🔍
Status: Nie określono

EPSS Score: 🔍
EPSS Percentile: 🔍

Przewidywanie ceny: 🔍
Aktualny szacunek cena: 🔍

0-Dayodblokowaćodblokowaćodblokowaćodblokować
Dzisiajodblokowaćodblokowaćodblokowaćodblokować

Inteligencja Zagrożeńinfo

Wysiłek: 🔍
Aktywni aktorzy: 🔍
Aktywne grupy APT: 🔍

Przeciwdziałanieinfo

Zalecane: Upgrade
Status: 🔍

0-dniowy czas: 🔍

Upgrade: Core 3.0.2

Oś czasuinfo

2014-12-03 🔍
2014-12-15 +12 dni 🔍
2014-12-15 +0 dni 🔍
2015-03-27 +102 dni 🔍
2018-04-10 +1110 dni 🔍

Źródłainfo

Raport: kb.cert.org
Status: Potwierdzone
Potwierdzenie: 🔍

CVE: CVE-2014-9249 (🔍)

Wpisinfo

Stworzono: 2015-03-27 14:56
Aktualizacje: 2018-04-10 11:11
Zmiany: 2015-03-27 14:56 (45), 2018-04-10 11:11 (6)
Kompletny: 🔍
Cache ID: 44:E91:40

Dyskusja

Brak komentarzy. Języki: pl + en.

Zaloguj się, aby skomentować.

Do you want to use VulDB in your project?

Use the official API to access entries easily!