VDB-96034 · CVE-2016-9052 · BID 95419

Aerospike Database Server 3.10.0.3 Query memory corruption

CVSS Wynik metatemperaturyExploit Aktualna Cena (≈)Wynik odsetkowy CTI
9.0$0-$5k0.00

W Aerospike Database Server 3.10.0.3 (Database Software) została stwierdzona podatność. Podatnością dotknięta jest nieznana funkcja w komponencie Query Handler. Dzięki manipulowaniu przy użyciu nieznanych danych wejściowych można doprowadzić do wystąpienia podatności przepełnienie bufora. Ma to wpływ na poufność, spójność i dostępność.

Błąd został odkryty w dniu 2017-01-09. Informacja o podatności została podana do publicznej wiadomości w dniu 2017-01-26 przez osobę/y Cisco z firmy Cisco Talos (Website). Raport na temat podatności został udostępniony pod adresem securityfocus.com. Identyfikatorem tej podatności jest CVE-2016-9052. Możliwe jest zdalne zainicjowanie ataku. Do eksploitacji nie potrzeba żadnej formy uwierzytelnienia. Ani szczegóły techniczne nie są znane, ani exploit nie jest dostępny.

Podatność ta była wykorzystywana w exploicie typu 0-day przez co najmniej 17 dni.

Nie są znane żadne środki zaradcze. Sugerowana jest zamiana podatnego komponentu na produkt alternatywny.

Produktinfo

Rodzaj

Sprzedawca

Imię

Wersja

CPE 2.3info

CPE 2.2info

CVSSv3info

VulDB Wynik metabazy: 9.0
VulDB Wynik metatemperatury: 9.0

VulDB Wynik podstawowy: 7.3
VulDB Wynik tymczasowy: 7.3
VulDB Wektor: 🔍
VulDB Niezawodność: 🔍

NVD Wynik podstawowy: 9.8
NVD Wektor: 🔍

CNA Wynik podstawowy: 9.8
CNA Wektor (Talos): 🔍

CVSSv2info

AVACAuCIA
💳💳💳💳💳💳
💳💳💳💳💳💳
💳💳💳💳💳💳
WektorMożliwość wykorzystaniaUwierzytelnianiePoufnośćIntegralnośćDostępność
odblokowaćodblokowaćodblokowaćodblokowaćodblokowaćodblokować
odblokowaćodblokowaćodblokowaćodblokowaćodblokowaćodblokować
odblokowaćodblokowaćodblokowaćodblokowaćodblokowaćodblokować

VulDB Wynik podstawowy: 🔍
VulDB Wynik tymczasowy: 🔍
VulDB Niezawodność: 🔍

NVD Wynik podstawowy: 🔍

Exploitinfo

Klasa: Przepełnienie bufora
CWE: CWE-119
ATT&CK: Nieznany

Lokalny: Nie
Zdalny: Tak

Dostępność: 🔍
Status: Nie określono

EPSS Score: 🔍
EPSS Percentile: 🔍

Przewidywanie ceny: 🔍
Aktualny szacunek cena: 🔍

0-Dayodblokowaćodblokowaćodblokowaćodblokować
Dzisiajodblokowaćodblokowaćodblokowaćodblokować

OpenVAS ID: 103204
OpenVAS Imię: Aerospike Database Server Multiple Vulnerabilities
OpenVAS Plik: 🔍
OpenVAS Family: 🔍

Inteligencja Zagrożeńinfo

Wysiłek: 🔍
Aktywni aktorzy: 🔍
Aktywne grupy APT: 🔍

Przeciwdziałanieinfo

Zalecane: wiadomo nie ograniczanie
Status: 🔍

0-dniowy czas: 🔍

Oś czasuinfo

2016-10-26 🔍
2017-01-09 +75 dni 🔍
2017-01-13 +4 dni 🔍
2017-01-26 +13 dni 🔍
2017-01-26 +0 dni 🔍
2017-01-27 +1 dni 🔍
2022-11-04 +2107 dni 🔍

Źródłainfo

Raport: securityfocus.com
Badacz: Cisco
Organizacja: Cisco Talos
Status: Nie określono

CVE: CVE-2016-9052 (🔍)
SecurityFocus: 95419 - Aerospike Database Server CVE-2016-9052 Stack Buffer Overflow Vulnerability
OSVDB: - CVE-2016-9052 - Aerospike Database Server - Buffer Overflow Issue

Zobacz także: 🔍

Wpisinfo

Stworzono: 2017-01-27 08:06
Aktualizacje: 2022-11-04 09:39
Zmiany: 2017-01-27 08:06 (64), 2020-08-03 08:03 (6), 2022-11-04 09:39 (13)
Kompletny: 🔍

Dyskusja

Brak komentarzy. Języki: pl + en.

Zaloguj się, aby skomentować.

Do you know our Splunk app?

Download it now for free!