Siklu EtherHaul do 7.3.x information disclosure

wpiseditHistoryDiffjsonxmlCTI
CVSS Meta Temp Score
Exploit Aktualna Cena (≈)
CTI Interest Score
8.2$0-$5k0.00

Odkryto lukę w Siklu EtherHaul do 7.3.x. Problemem dotknięta jest nieznana funkcja. Poprzez manipulację przy użyciu nieznanych danych wejściowych można doprowadzić do wystąpienia podatności ujawnienie informacji. Wpływa to na poufność, spójność i dostępność.

Błąd został odkryty w dniu 2016-12-29. Informacja o podatności została opublikowana w dniu 2017-03-30 (Website). Raport na temat podatności został udostępniony pod adresem blog.iancaling.com. Podatność ta jest zwana CVE-2017-7318. Atak może zostać przeprowadzony zdalnie. Nie potrzeba żadnej formy uwierzytelnienia w celu eksploitacji. Ani szczegóły techniczne nie są znane, ani exploit nie jest publicznie dostępny.

Podatność ta była wykorzystywana w exploicie typu 0-day przez co najmniej 91 dni.

Aktualizacja do wersji 7.4.0 eliminuje tę podatność.

Błąd jest również udokumentowany w bazie podatności SecurityFocus (BID 97227).

Produktinfoedit

Sprzedawca

Name

CPE 2.3infoedit

CPE 2.2infoedit

CVSSv3infoedit

VulDB Meta Base Score: 8.5
VulDB Meta Temp Score: 8.2

VulDB Base Score: 7.3
VulDB Temp Score: 7.0
VulDB Vector: 🔍
VulDB Niezawodność: 🔍

NVD Base Score: 9.8
NVD Vector: 🔍

CVSSv2infoedit

AVACAuCIA
🔍🔍🔍🔍🔍🔍
🔍🔍🔍🔍🔍🔍
🔍🔍🔍🔍🔍🔍
VectorComplexityAuthenticationConfidentialityIntegrityAvailability
unlockunlockunlockunlockunlockunlock
unlockunlockunlockunlockunlockunlock
unlockunlockunlockunlockunlockunlock

VulDB Base Score: 🔍
VulDB Temp Score: 🔍
VulDB Niezawodność: 🔍

NVD Base Score: 🔍

Exploitinfoedit

Klasa: Ujawnienie informacji
CWE: CWE-200
ATT&CK: Nieznany

Lokalny: Nie
Zdalny: Tak

Dostępność: 🔍
Status: Nie określono

Przewidywanie ceny: 🔍
Aktualny szacunek cena: 🔍

0-Dayunlockunlockunlockunlock
Dzisiajunlockunlockunlockunlock

Threat Intelligenceinfoedit

Zagrożenie: 🔍
Przeciwnicy: 🔍
Geopolityka: 🔍
Gospodarka: 🔍
Prognozy: 🔍
Przeciwdziałanie: 🔍

Przeciwdziałanieinfoedit

Zalecane: Upgrade
Status: 🔍

0-Day Time: 🔍

Upgrade: EtherHaul 7.4.0

Oś czasuinfoedit

2016-12-29 🔍
2017-03-29 +90 dni 🔍
2017-03-30 +1 dni 🔍
2017-03-30 +0 dni 🔍
2017-03-30 +0 dni 🔍
2017-03-31 +1 dni 🔍
2017-03-31 +0 dni 🔍

Źródłainfoedit

Raport: blog.iancaling.com
Status: Nie określono

CVE: CVE-2017-7318 (🔍)
SecurityFocus: 97227 - Multiple Siklu EtherHaul Devices CVE-2017-7318 Remote Command Execution Vulnerability
OSVDB: - CVE-2017-7318 - Siklu - EtherHaul - Command Execution Issue

Wpisinfoedit

Stworzono: 2017-03-31 10:48 AM
Zmiany: (63) software_vendor software_name software_version vulnerability_discoverydate vulnerability_cwe vulnerability_risk vulnerability_cvss2_vuldb_basescore vulnerability_cvss2_vuldb_tempscore vulnerability_cvss2_vuldb_av vulnerability_cvss2_vuldb_ac vulnerability_cvss2_vuldb_au vulnerability_cvss2_vuldb_ci vulnerability_cvss2_vuldb_ii vulnerability_cvss2_vuldb_ai vulnerability_cvss2_nvd_av vulnerability_cvss2_nvd_ac vulnerability_cvss2_nvd_au vulnerability_cvss2_nvd_ci vulnerability_cvss2_nvd_ii vulnerability_cvss2_nvd_ai vulnerability_cvss3_meta_basescore vulnerability_cvss3_meta_tempscore vulnerability_cvss3_vuldb_basescore vulnerability_cvss3_vuldb_tempscore vulnerability_cvss3_vuldb_av vulnerability_cvss3_vuldb_ac vulnerability_cvss3_vuldb_pr vulnerability_cvss3_vuldb_ui vulnerability_cvss3_vuldb_s vulnerability_cvss3_vuldb_c vulnerability_cvss3_vuldb_i vulnerability_cvss3_vuldb_a vulnerability_cvss3_nvd_av vulnerability_cvss3_nvd_ac vulnerability_cvss3_nvd_pr vulnerability_cvss3_nvd_ui vulnerability_cvss3_nvd_s vulnerability_cvss3_nvd_c vulnerability_cvss3_nvd_i vulnerability_cvss3_nvd_a advisory_date advisory_url exploit_price_0day countermeasure_name countermeasure_upgrade_version source_cve source_cve_assigned source_cve_nvd_published source_cve_nvd_summary source_osvdb_title source_securityfocus source_securityfocus_date source_securityfocus_class source_securityfocus_title advisory_location vulnerability_cvss2_vuldb_e vulnerability_cvss2_vuldb_rl vulnerability_cvss2_vuldb_rc vulnerability_cvss3_vuldb_e vulnerability_cvss3_vuldb_rl vulnerability_cvss3_vuldb_rc exploit_0day_days vulnerability_cvss3_nvd_basescore
Kompletny: 🔍

Komentarze

Might our Artificial Intelligence support you?

Check our Alexa App!