Faststone Image Viewer Luki w zabezpieczeniach

Oś czasu

Wersja

7.09
7.59
6.29
7.16
7.26

Przeciwdziałanie

Official Fix0
Temporary Fix0
Workaround0
Unavailable1
Not Defined28

Wykorzystywanie

High0
Functional0
Proof-of-Concept3
Unproven1
Not Defined25

Wektor dostępu

Not Defined0
Physical0
Local17
Adjacent0
Network12

Uwierzytelnianie

Not Defined0
High0
Low1
None28

Interakcja z użytkownikiem

Not Defined0
Required26
None3

C3BM Index

CVSSv3 Base

≤10
≤20
≤30
≤40
≤50
≤67
≤720
≤81
≤90
≤101

CVSSv3 Temp

≤10
≤20
≤30
≤40
≤51
≤67
≤719
≤81
≤90
≤101

VulDB

≤10
≤20
≤30
≤40
≤50
≤618
≤710
≤80
≤90
≤101

NVD

≤10
≤20
≤30
≤40
≤50
≤66
≤70
≤819
≤90
≤101

CNA

≤10
≤20
≤30
≤40
≤50
≤60
≤70
≤80
≤90
≤100

Sprzedawca

≤10
≤20
≤30
≤40
≤50
≤60
≤70
≤80
≤90
≤100

Research

≤10
≤20
≤30
≤40
≤50
≤60
≤70
≤80
≤90
≤100

Exploit 0-day

<1k0
<2k18
<5k11
<10k0
<25k0
<50k0
<100k0
≥100k0

Wykorzystaj dzisiaj

<1k24
<2k5
<5k0
<10k0
<25k0
<50k0
<100k0
≥100k0

Wykorzystaj wielkość rynku

🔴 CTI Zajęcia

Affected Versions (11): 2.8, 2.9, 3.6, 6.2, 6.5, 7.0, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5

19 więcej wpisów nie jest pokazywanych

więcej wpisów autorstwa Faststone

Interested in the pricing of exploits?

See the underground prices here!