Realtek Usb Driver Luki w zabezpieczeniach

Wersja

Przeciwdziałanie

Official Fix0
Temporary Fix0
Workaround0
Unavailable0
Not Defined2

Wykorzystywanie

High0
Functional0
Proof-of-Concept0
Unproven0
Not Defined2

Wektor dostępu

Not Defined0
Physical0
Local0
Adjacent2
Network0

Uwierzytelnianie

Not Defined0
High0
Low0
None2

Interakcja z użytkownikiem

Not Defined0
Required0
None2

CVSSv3 Base

≤10
≤20
≤30
≤40
≤50
≤60
≤72
≤80
≤90
≤100

CVSSv3 Temp

≤10
≤20
≤30
≤40
≤50
≤60
≤72
≤80
≤90
≤100

VulDB

≤10
≤20
≤30
≤40
≤50
≤60
≤72
≤80
≤90
≤100

NVD

≤10
≤20
≤30
≤40
≤50
≤60
≤70
≤80
≤90
≤100

CNA

≤10
≤20
≤30
≤40
≤50
≤60
≤72
≤80
≤90
≤100

Sprzedawca

≤10
≤20
≤30
≤40
≤50
≤60
≤70
≤80
≤90
≤100

Research

≤10
≤20
≤30
≤40
≤50
≤60
≤70
≤80
≤90
≤100

Exploit 0-day

<1k0
<2k0
<5k2
<10k0
<25k0
<50k0
<100k0
≥100k0

Wykorzystaj dzisiaj

<1k0
<2k2
<5k0
<10k0
<25k0
<50k0
<100k0
≥100k0

Typ oprogramowania: Hardware Driver Software

więcej wpisów autorstwa Realtek

Do you need the next level of professionalism?

Upgrade your account now!