Teamcal Luki w zabezpieczeniach

Oś czasu

Wersja

2.8.0012

Przeciwdziałanie

Official Fix2
Temporary Fix0
Workaround0
Unavailable0
Not Defined26

Wykorzystywanie

High0
Functional0
Proof-of-Concept2
Unproven0
Not Defined26

Wektor dostępu

Not Defined0
Physical0
Local26
Adjacent0
Network2

Uwierzytelnianie

Not Defined0
High0
Low26
None2

Interakcja z użytkownikiem

Not Defined0
Required0
None28

C3BM Index

CVSSv3 Base

≤10
≤20
≤30
≤42
≤50
≤626
≤70
≤80
≤90
≤100

CVSSv3 Temp

≤10
≤20
≤30
≤42
≤52
≤624
≤70
≤80
≤90
≤100

VulDB

≤10
≤20
≤30
≤42
≤50
≤626
≤70
≤80
≤90
≤100

NVD

≤10
≤20
≤30
≤40
≤50
≤60
≤70
≤80
≤90
≤100

CNA

≤10
≤20
≤30
≤40
≤50
≤60
≤70
≤80
≤90
≤100

Sprzedawca

≤10
≤20
≤30
≤40
≤50
≤60
≤70
≤80
≤90
≤100

Research

≤10
≤20
≤30
≤40
≤50
≤60
≤70
≤80
≤90
≤100

Exploit 0-day

<1k0
<2k0
<5k28
<10k0
<25k0
<50k0
<100k0
≥100k0

Wykorzystaj dzisiaj

<1k28
<2k0
<5k0
<10k0
<25k0
<50k0
<100k0
≥100k0

Wykorzystaj wielkość rynku

🔴 CTI Zajęcia

Affected Versions (3): 2.8.001, 3.0, 3.1

Typ oprogramowania: Calendar Software

17 więcej wpisów nie jest pokazywanych

Interested in the pricing of exploits?

See the underground prices here!