Woothemes Luki w zabezpieczeniach

Oś czasu

Rodzaj

Produkt

Woothemes Woocommerce2

Przeciwdziałanie

Official Fix2
Temporary Fix0
Workaround0
Unavailable0
Not Defined0

Wykorzystywanie

High0
Functional0
Proof-of-Concept0
Unproven0
Not Defined2

Wektor dostępu

Not Defined0
Physical0
Local0
Adjacent0
Network2

Uwierzytelnianie

Not Defined0
High0
Low0
None2

Interakcja z użytkownikiem

Not Defined0
Required2
None0

C3BM Index

CVSSv3 Base

≤10
≤20
≤30
≤40
≤52
≤60
≤70
≤80
≤90
≤100

CVSSv3 Temp

≤10
≤20
≤30
≤40
≤52
≤60
≤70
≤80
≤90
≤100

VulDB

≤10
≤20
≤30
≤40
≤52
≤60
≤70
≤80
≤90
≤100

NVD

≤10
≤20
≤30
≤40
≤50
≤60
≤70
≤80
≤90
≤100

CNA

≤10
≤20
≤30
≤40
≤50
≤60
≤70
≤80
≤90
≤100

Sprzedawca

≤10
≤20
≤30
≤40
≤50
≤60
≤70
≤80
≤90
≤100

Research

≤10
≤20
≤30
≤40
≤50
≤60
≤70
≤80
≤90
≤100

Exploit 0-day

<1k2
<2k0
<5k0
<10k0
<25k0
<50k0
<100k0
≥100k0

Wykorzystaj dzisiaj

<1k2
<2k0
<5k0
<10k0
<25k0
<50k0
<100k0
≥100k0

Wykorzystaj wielkość rynku

🔴 CTI Zajęcia

Affected Products (2): WooCommerce plugin (1), Woocommerce (1)

Interested in the pricing of exploits?

See the underground prices here!