flickr-justified-gallery Plugin till 3.3.x på WordPress cross site scripting

entryeditHistoryDiffjsonxmlCTI
CVSS Meta Temp Score
Exploit Nuvarande Pris (≈)
CTI Interest Score
4.9$0-$5k0.00

I flickr-justified-gallery Plugin till 3.3.x på WordPress (Photo Gallery Software) var en problematiskt svag punkt finns. Som påverkar en okänd funktion. Manipulering en okänd ingång leder till en sårbarhet klass cross site scripting svag punkt.

Den svaga punkten är publicerad 21/08/2019 (ej definierad). Denna svaga punkt är känd som CVE-2015-9327. Attacken på nätet kan. Ingen autentisering-krävs för användning. Det finns inga tekniska detaljer fortfarande en exploit kända.

En uppgradering till den version 3.4.0 att åtgärda problemet.

Produktinfoedit

Type

Name

CPE 2.3infoedit

CPE 2.2infoedit

CVSSv3infoedit

VulDB Meta Base Score: 5.2
VulDB Meta Temp Score: 4.9

VulDB Base Score: 4.3
VulDB Temp Score: 4.1
VulDB Vector: 🔍
VulDB Tillförlitlighet: 🔍

NVD Base Score: 6.1
NVD Vector: 🔍

CVSSv2infoedit

AVACAuCIA
🔍🔍🔍🔍🔍🔍
🔍🔍🔍🔍🔍🔍
🔍🔍🔍🔍🔍🔍
VectorComplexityAuthenticationConfidentialityIntegrityAvailability
unlockunlockunlockunlockunlockunlock
unlockunlockunlockunlockunlockunlock
unlockunlockunlockunlockunlockunlock

VulDB Base Score: 🔍
VulDB Temp Score: 🔍
VulDB Tillförlitlighet: 🔍

NVD Base Score: 🔍

Exploitinginfoedit

Klass: Cross site scripting
CWE: CWE-79
ATT&CK: T1059.007

Lokal: Ingen
Avlägsna: Ja

Tillgänglighet: 🔍
Status: Ej definierad

Price Prediction: 🔍
Nuvarande pris uppskattning: 🔍

0-Dayunlockunlockunlockunlock
I dagunlockunlockunlockunlock

Threat Intelligenceinfoedit

Threat: 🔍
Adversaries: 🔍
Geopolitics: 🔍
Economy: 🔍
Predictions: 🔍
Motåtgärder: 🔍

Motåtgärderinfoedit

Rekommendation: Upgrade
Status: 🔍

0-Day Time: 🔍

Upgrade: flickr-justified-gallery Plugin 3.4.0

Tidslinjeinfoedit

20/08/2019 🔍
21/08/2019 +1 dagar 🔍
22/08/2019 +1 dagar 🔍
02/08/2020 +346 dagar 🔍

Svällainfoedit

Status: Ej definierad

CVE: CVE-2015-9327 (🔍)

Entryinfoedit

Skapad: 22/08/2019 09:09 AM
Uppdateringar: 02/08/2020 10:12 AM
Changes: (18) software_type vulnerability_cwe vulnerability_cvss2_nvd_av vulnerability_cvss2_nvd_ac vulnerability_cvss2_nvd_au vulnerability_cvss2_nvd_ci vulnerability_cvss2_nvd_ii vulnerability_cvss2_nvd_ai vulnerability_cvss3_nvd_av vulnerability_cvss3_nvd_ac vulnerability_cvss3_nvd_pr vulnerability_cvss3_nvd_ui vulnerability_cvss3_nvd_s vulnerability_cvss3_nvd_c vulnerability_cvss3_nvd_i vulnerability_cvss3_nvd_a source_cve_assigned source_cve_nvd_summary
Fullborda: 🔍

Comments

No comments yet. Please log in to comment.

Are you interested in using VulDB?

Download the whitepaper to learn more about our service!