SourceCodester Sanitization Management System 1.0 Quote Requests Form php-sms/ cross site scripting

W SourceCodester Sanitization Management System 1.0 została stwierdzona podatność. Problemem dotknięta jest nieznana funkcja w pliku php-sms/?p=request_quote w komponencie Quote Requests Form. Poprzez manipulację przy użyciu nieznanych danych wejściowych można doprowadzić do wystąpienia podatności cross site scripting. Raport na temat podatności został udostępniony pod adresem zerodayinitiative.com. Identyfikatorem tej podatności jest CVE-2022-3942. Atak może zostać przeprowadzony zdalnie. Techniczne szczegóły są znane. Uważa się go za proof-of-concept. Exploit można ściągnąć pod adresem github.com. Potencjalne zabezpieczenie zostało opublikowane jeszcze przed po ujawnieniu podatności.

Pole2022-11-11 13:092022-12-17 08:302022-12-17 08:34
vendorSourceCodesterSourceCodesterSourceCodester
nameSanitization Management SystemSanitization Management SystemSanitization Management System
filephp-sms/?p=request_quotephp-sms/?p=request_quotephp-sms/?p=request_quote
cwe79 (cross site scripting)79 (cross site scripting)79 (cross site scripting)
risk111
cvss3_vuldb_avNNN
cvss3_vuldb_acLLL
cvss3_vuldb_prNNN
cvss3_vuldb_uiRRR
cvss3_vuldb_sUUU
cvss3_vuldb_cNNN
cvss3_vuldb_iLLL
cvss3_vuldb_aNNN
cvss3_vuldb_rcUUU
cveCVE-2022-3942CVE-2022-3942CVE-2022-3942
responsibleVulDBVulDBVulDB
date1668121200 (2022-11-11)1668121200 (2022-11-11)1668121200 (2022-11-11)
cvss2_vuldb_avNNN
cvss2_vuldb_acLLL
cvss2_vuldb_auNNN
cvss2_vuldb_ciNNN
cvss2_vuldb_iiPPP
cvss2_vuldb_aiNNN
cvss2_vuldb_rcUCUCUC
cvss2_vuldb_eNDNDND
cvss2_vuldb_rlNDNDND
cvss3_vuldb_eXXX
cvss3_vuldb_rlXXX
cvss2_vuldb_basescore5.05.05.0
cvss2_vuldb_tempscore4.54.54.5
cvss3_vuldb_basescore4.34.34.3
cvss3_vuldb_tempscore4.04.04.0
cvss3_meta_basescore4.34.34.9
cvss3_meta_tempscore4.04.04.8
price_0day$0-$5k$0-$5k$0-$5k
date1668121200 (2022-11-11)1668121200 (2022-11-11)1668121200 (2022-11-11)
company_namemaikroservicemaikroservicemaikroservice
availability111
languageHTTP RequestHTTP RequestHTTP Request
publicity111
version1.01.01.0
componentQuote Requests FormQuote Requests FormQuote Requests Form
urlhttps://github.com/maikroservice/CVE-2022-3942https://github.com/maikroservice/CVE-2022-3942https://github.com/maikroservice/CVE-2022-3942
developer_websitehttps://maikroservice.comhttps://maikroservice.comhttps://maikroservice.com
urlhttps://www.zerodayinitiative.com/advisories/ZDI-22-532/https://www.zerodayinitiative.com/advisories/ZDI-22-532/
cve_assigned1668121200 (2022-11-11)1668121200 (2022-11-11)
cve_nvd_summaryA vulnerability was found in SourceCodester Sanitization Management System and classified as problematic. This issue affects some unknown processing of the file php-sms/?p=request_quote. The manipulation leads to cross site scripting. The attack may be initiated remotely. The identifier VDB-213449 was assigned to this vulnerability.A vulnerability was found in SourceCodester Sanitization Management System and classified as problematic. This issue affects some unknown processing of the file php-sms/?p=request_quote. The manipulation leads to cross site scripting. The attack may be initiated remotely. The identifier VDB-213449 was assigned to this vulnerability.
cvss3_nvd_avN
cvss3_nvd_acL
cvss3_nvd_prN
cvss3_nvd_uiR
cvss3_nvd_sC
cvss3_nvd_cL
cvss3_nvd_iL
cvss3_nvd_aN
cvss3_cna_avN
cvss3_cna_acL
cvss3_cna_prN
cvss3_cna_uiR
cvss3_cna_sU
cvss3_cna_cN
cvss3_cna_iL
cvss3_cna_aN
cve_cnaVulDB
cvss3_nvd_basescore6.1
cvss3_cna_basescore4.3

Do you want to use VulDB in your project?

Use the official API to access entries easily!