Citrix Xen till 4.2.1 AMD IOMMU denial of service

entryeditHistoryDiffjsonxmlCTI
CVSS Meta Temp Score
Exploit Nuvarande Pris (≈)
CTI Interest Score
5.4$0-$5k0.00

Det var en problematiskt svag punkt som finns i Citrix Xen till 4.2.1 (Connectivity Software). Som påverkar en okänd funktion av komponenten AMD IOMMU. Manipulering en okänd ingång leder till en sårbarhet klass denial of service svag punkt.

Den svaga punkten är publicerad 05/02/2013 i en form mailinglist post (Website) (bekräftat). Den rådgivande finns tillgänglig för nedladdning på openwall.com. Denna svaga punkt är känd som CVE-2013-0153. De kan lätt utnyttjas. Attacken måsste köras lokalt. Ingen autentisering-krävs för användning. Det finns inga tekniska detaljer fortfarande en exploit kända.

För vulnerability scanner Nessus en plugin har släppts med ID 68826 (Oracle Linux 5 : kernel (ELSA-2013-0847)), så att sårbarheten kan testas.

En uppgradering till den version 4.1.3 att åtgärda problemet. Genom att installera en lapp, kan problemet lösas. Som bläst import av motsvarande fläckar åtgärder rekommenderas. En möjlig åtgärd har utfärdats omedelbart efter offentliggörandet.

Sårbarheten dokumenteras i databaser SecurityFocus (BID 57745), X-Force (81831), Secunia (SA51881), SecurityTracker (ID 1028234) och Vulnerability Center (SBV-39045).

Produktinfoedit

Type

Tillverkare

Name

CPE 2.3infoedit

CPE 2.2infoedit

CVSSv3infoedit

VulDB Meta Base Score: 6.2
VulDB Meta Temp Score: 5.4

VulDB Base Score: 6.2
VulDB Temp Score: 5.4
VulDB Vector: 🔍
VulDB Tillförlitlighet: 🔍

CVSSv2infoedit

AVACAuCIA
🔍🔍🔍🔍🔍🔍
🔍🔍🔍🔍🔍🔍
🔍🔍🔍🔍🔍🔍
VectorComplexityAuthenticationConfidentialityIntegrityAvailability
unlockunlockunlockunlockunlockunlock
unlockunlockunlockunlockunlockunlock
unlockunlockunlockunlockunlockunlock

VulDB Base Score: 🔍
VulDB Temp Score: 🔍
VulDB Tillförlitlighet: 🔍

NVD Base Score: 🔍

Exploitinginfoedit

Klass: Denial of service
CWE: CWE-404
ATT&CK: T1499

Lokal: Ja
Avlägsna: Ingen

Tillgänglighet: 🔍
Status: Obevisat

Price Prediction: 🔍
Nuvarande pris uppskattning: 🔍

0-Dayunlockunlockunlockunlock
I dagunlockunlockunlockunlock

Nessus ID: 68826
Nessus Name: Oracle Linux 5 : kernel (ELSA-2013-0847)
Nessus File: 🔍
Nessus Family: 🔍
Nessus Port: 🔍

OpenVAS ID: 892636
OpenVAS Name: Debian Security Advisory DSA 2636-2 (xen - several vulnerabilities
OpenVAS File: 🔍
OpenVAS Family: 🔍

Qualys ID: 🔍
Qualys Name: 🔍

Threat Intelligenceinfoedit

Threat: 🔍
Adversaries: 🔍
Geopolitics: 🔍
Economy: 🔍
Predictions: 🔍
Motåtgärder: 🔍

Motåtgärderinfoedit

Rekommendation: Patch
Status: 🔍

Reaction Time: 🔍
0-Day Time: 🔍
Exposure Time: 🔍

Upgrade: Xen 4.1.3

Tidslinjeinfoedit

06/12/2012 🔍
05/02/2013 +61 dagar 🔍
05/02/2013 +0 dagar 🔍
05/02/2013 +0 dagar 🔍
05/02/2013 +0 dagar 🔍
05/02/2013 +0 dagar 🔍
08/02/2013 +3 dagar 🔍
14/02/2013 +6 dagar 🔍
02/03/2013 +16 dagar 🔍
09/04/2013 +38 dagar 🔍
12/07/2013 +94 dagar 🔍
26/12/2016 +1263 dagar 🔍
26/04/2017 +121 dagar 🔍

Svällainfoedit

Tillverkare: https://www.citrix.com/

Rådgivande: openwall.com
Status: Bekräftat

CVE: CVE-2013-0153 (🔍)
OVAL: 🔍

SecurityFocus: 57745 - Xen AMD IOMMU CVE-2013-0153 Local Denial of Service Vulnerability
Secunia: 51881 - Xen Interrupt Remap Handling Denial of Service Vulnerability, Not Critical
X-Force: 81831 - Xen AMD IOMMU denial of service, Medium Risk
SecurityTracker: 1028234 - Xen AMD IOMMU Interrupt Remapping Table Bugs Let Local Guest Systems Deny Service
Vulnerability Center: 39045 - XenSource Xen and Citrix XenServer Local Denial of Service When Using AMD-Vi for PCI Passthrough, Medium
OSVDB: 89867

Se även: 🔍

Entryinfoedit

Skapad: 08/02/2013 10:38 AM
Uppdateringar: 26/04/2017 11:49 PM
Changes: (6) source_oval_id source_secunia_date source_securityfocus_date source_securityfocus_class source_sectracker_date source_sectracker_cause
Fullborda: 🔍
Committer: olku

Comments

No comments yet. Please log in to comment.

Are you interested in using VulDB?

Download the whitepaper to learn more about our service!