Społeczność

VulDB jest baza danych Numer 1 podatność na całym świecie. Nasi specjaliści udokumentować ostatnie problemy z bezpieczeństwem na codzień od 1970 roku.

Wrażliwość dnia

Google Chrome Logging memory corruption

Odkryto lukę w Google Chrome. Dotknięta jest nieznana funkcja w komponencie Logging. Poprzez manipulację przy użyciu nieznanych danych wejściowych można doprowadzić do wystąpienia podatności przepełnienie bufora. Raport na temat podatności został udostępniony pod adresem chromereleases.googleblog.com. Podatność ta jest zwana CVE-2022-3314. Atak może zostać przeprowadzony zdalnie. Sugeruje się, że najlepszym zabezpieczeniem jest aktualizacja do najnowszej wersji.

Inteligencja Zagrożeń

Niedawny

Aktualizacje

CVSS Current Top

Exploit Cena Top

Interested in the pricing of exploits?

See the underground prices here!